Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Dambadhuset Käringön, foto.

Dambadhuset Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i april

Tisdag den 12 april sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 12 april 2022
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Budgetförutsättningar 2022-2024
 • Information om fastighetsenheten
 • Information om bygglovsenheten
 • Information om borttagande av sugtömningstank
 • Information om markanvisning för hotellverksamhet, Lavön 2:90
 • Information om uppdelning av samfälld mark i Nösund
 • Information om Ängås Generationspark
 • Information inför beslut om godkännande av planprogram Ängås
 • Information om ansökan om planbesked, Hällevik 25:19
 • Information inför beslut om planbesked, Svanesund 3:26
 • Information inför beslut om utställning av kommungemensam FÖP för havet i Tjörn och Orust kommuner
 • Beslut om granskning av detaljplan för Svanesund centrum, norra
 • Försäljning av kommunal mark, del av Röra-Lunden 1:39
 • Godkännande av exploateringsavtal, Nösund 1:176
 • Revidering av taxa för parkering
 • Beslut om tilldelning av markanvisning för Huseby 1:96
 • Prövning av begäran om planbesked för Mollösund 5:395 och 5:398
 • E-förslag om förbättrad pendelparkering i Vräland
 • Status detaljplaner och markanvisningar
 • Förändring av delegeringsordning för utskottet för samhällsutveckling
 • Detaljplan Kungsviken 1:25, ny inriktning
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre