Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i april

Onsdag den 3 april sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 3 april
Klockan 09:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 128 kB)

HandlingarPDF (pdf, 18.3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 157.7 kB)

Ärendelista

 • Sektorschefen informerar
 • Beslut om samråd för detaljplan Lavön 2:20
 • Upphävande av beslut om att erbjuda friköp av mark för sjöbodar
 • Beslut om undantag från gästhamnstaxa i kommunalt drivna gästhamnar - avgiftsfritt för eldrivna båtar
 • Budgetdiskussion
 • Statusrapport Ett Smart coh Bärkraftigt Ösamfund (ESBÖ) - Orust och Hvaler
 • Kvalitetsuppföljning 2018 - sektor samhällsutveckling
 • Information om uppdragsstatus för Vilkor för avfall
 • Antagande av kommunalt verksamhetsområde för vatten på Rossö
 • Tilköp av mark i anslutning till Månsemyrs återvinningscentral
 • Medborgarförslag gällande Allmags folkpark, östra Orust
 • Medborgarförslag om konstverket Vikingaskeppet på Henåns torg
 • Motion om bostäder på vattnet
 • Medborgarförslag om strategi för infrastruktur på Orust
 • Föreningsstödsstatistik 2018
 • Överlåtelse av anläggningsarrende för Hamn och sjöbodar, Lavön 2:20
 • Beslut om samråd, ändring av detaljplan Hällevik 2:233
 • Information om kommungemensam fördjupad översiktsplan för Tjörns och Orusts kust- och havsområden, KOMPIS-projekt
 • Antagande av detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl. i Henån, etapp 1
 • Redovisning av verksamheter inom sektor samhällsutveckling - fastighet
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre