Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i april

Onsdag den 3 april sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 3 april
Klockan 09:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 128 kB)

HandlingarPDF (pdf, 18.3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 157.7 kB)

Ärendelista

 • Sektorschefen informerar
 • Beslut om samråd för detaljplan Lavön 2:20
 • Upphävande av beslut om att erbjuda friköp av mark för sjöbodar
 • Beslut om undantag från gästhamnstaxa i kommunalt drivna gästhamnar - avgiftsfritt för eldrivna båtar
 • Budgetdiskussion
 • Statusrapport Ett Smart coh Bärkraftigt Ösamfund (ESBÖ) - Orust och Hvaler
 • Kvalitetsuppföljning 2018 - sektor samhällsutveckling
 • Information om uppdragsstatus för Vilkor för avfall
 • Antagande av kommunalt verksamhetsområde för vatten på Rossö
 • Tilköp av mark i anslutning till Månsemyrs återvinningscentral
 • Medborgarförslag gällande Allmags folkpark, östra Orust
 • Medborgarförslag om konstverket Vikingaskeppet på Henåns torg
 • Motion om bostäder på vattnet
 • Medborgarförslag om strategi för infrastruktur på Orust
 • Föreningsstödsstatistik 2018
 • Överlåtelse av anläggningsarrende för Hamn och sjöbodar, Lavön 2:20
 • Beslut om samråd, ändring av detaljplan Hällevik 2:233
 • Information om kommungemensam fördjupad översiktsplan för Tjörns och Orusts kust- och havsområden, KOMPIS-projekt
 • Antagande av detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl. i Henån, etapp 1
 • Redovisning av verksamheter inom sektor samhällsutveckling - fastighet
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre