Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i augusti

Torsdag den 15 augusti sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 15 augusti
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 109.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 46.7 MB)

ProtokollPDF (pdf, 127.5 kB)

Ärendelista

 • Sektorschefen informerar
 • Arbetsmiljöbokslut 2018 - sektor Samhällsutveckling
 • Översikt över tomställda lokaler
 • Redovisning av villkorsöverskridande, Tuvesviks avloppsreningsverk
 • Mottagande av fastigheten Långelanda-Röra 1:15
 • Diskussion om regklamskyltar på kommunal mark
 • Information om översiktlig utredning av huvudmannaskap
 • Upplösning av samfälligheter förvaltade av Nösunds samfällighetsförening
 • Beslut om samråd för fördjupad översiktsplan Orust och Tjörns havsområden
 • Ändring av Detaljplan för Hällevik 2:233, beslut om godkännande av samrådsredogörelse samt antagande
 • Redovisning av verksamheter inom sektor samhällsutveckling - Plan, mark och exploatering
 • Medborgarförslag om förändring av maten i förskolan
 • Medborgarförslag om förbättring på Småholmarnas badplats i Henån
 • Information om processen för Kulturplan 2019-2022 och efterföljande remissrunda
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre