Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i augusti

Torsdag den 15 augusti sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 15 augusti
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 109.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 46.7 MB)

ProtokollPDF (pdf, 127.5 kB)

Ärendelista

 • Sektorschefen informerar
 • Arbetsmiljöbokslut 2018 - sektor Samhällsutveckling
 • Översikt över tomställda lokaler
 • Redovisning av villkorsöverskridande, Tuvesviks avloppsreningsverk
 • Mottagande av fastigheten Långelanda-Röra 1:15
 • Diskussion om regklamskyltar på kommunal mark
 • Information om översiktlig utredning av huvudmannaskap
 • Upplösning av samfälligheter förvaltade av Nösunds samfällighetsförening
 • Beslut om samråd för fördjupad översiktsplan Orust och Tjörns havsområden
 • Ändring av Detaljplan för Hällevik 2:233, beslut om godkännande av samrådsredogörelse samt antagande
 • Redovisning av verksamheter inom sektor samhällsutveckling - Plan, mark och exploatering
 • Medborgarförslag om förändring av maten i förskolan
 • Medborgarförslag om förbättring på Småholmarnas badplats i Henån
 • Information om processen för Kulturplan 2019-2022 och efterföljande remissrunda
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre