Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i december

Onsdag den 4 december sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 4 december
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 55.9 kB)

HandlingarPDF (pdf, 240.4 kB)

ProtokollPDF (pdf, 87 kB)

Ärendelista

  • Sektorschefen informerar
  • Information om prognosrapport oktober 2019
  • Medborgarförslag om användningsområde för Myckleby skola
  • Information om ny upphandling för renhållning och slamsugning
  • Information om friköp av mark Käringön 1:1
  • Detaljplan för Lavön 2:20, beslut om antagande
  • Information om detaljplanen i Mollösund
  • Avstämning av prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
  • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre