Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gästhamnen Käringön, foto.

Gästhamnen Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i februari

Tisdag den 8 februari sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 8 februari 2022
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar - utskottet för samhällsutveckling
 • Information om beslut om delar av miljöbalkstaxan 2022
 • Parkeringsstrategi och parkeringsnorm för Orust kommun
 • Beslut om verksamhetsberättelse 2022 - sektor samhällsutveckling
 • Rapport 2021 års medarbetarenkät
 • Information om riktlinjer för bryggor i Orust kommun
 • Information om överlåtelse av exploateringsavtal, Brattås 1:60 och Brattås 1:62
 • Information om beslut om godkännande av exploateringsavtal, Nösund 1:176
 • Information om lagfart och försäljning av kommunens fastighet Långelanda-Röra 1:15
 • Information om budget för geoteknik, fritidshusplanerna
 • Beslut om upprustningsbidrag 2021 - Bevarande av Ransbergsstugan i Kultehamn
 • Beslut om markköp, Huseby 1:78
 • Beslut om tomträttsupplåtelse av mark, Käringön 1:1
 • Beslut om markköp, Trolltorp 1:5
 • Prövning av begäran om planbesked Tången 3:8
 • Beslut om antagande av planändring av Byggnadsplan för del av Henån, Äng norra gällande fastighet Röra-Äng 1:35
 • Beslut om antagande av planändring för detaljplan Svanesunds tätort Änghagen norra gällande fastigheten Svanesund 3:40
 • Beslut om samråd för planändring av detaljplan för ekoby gällande fastighet Krossekärr 2:2
 • Ordförande informerar - utskottet för samhällsutveckling
Återställ
Hjälp oss bli bättre