Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i februari

Onsdag den 6 februari sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 6 februari
Klockan 09:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 63.2 kB)

ProtokollPDF (pdf, 145.9 kB)

Ärendelista

 • Sektorschefen informerar
 • Tilläggsavtal till Genomförandeavtal avseende Henån 1:67, del av 1:19 och 1:306
 • Medborgarförslag om upprustning av motionsspåret på Hällevi
 • Beslut om kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten i Kungsviken
 • Uppdragsdokument för 2019-2021 och detaljbudget för 2019 sektor samhällsutveckling inkl. affärsdrivande verksamhet
 • Rapport Medarbetarenkät samhällsutveckling 2018
 • Rapport om servicemätning - Fastighet 2018
 • Rapport om servicemätning - Kundtjänst 2018
 • Information om ersättning för friköp av sjöbodar
 • Information om försäljning av kommunala tomter
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre