Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda säteri, foto.

Morlanda säteri

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i februari

Onsdag den 6 februari sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 6 februari
Klockan 09:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 63.2 kB)

ProtokollPDF (pdf, 145.9 kB)

Ärendelista

 • Sektorschefen informerar
 • Tilläggsavtal till Genomförandeavtal avseende Henån 1:67, del av 1:19 och 1:306
 • Medborgarförslag om upprustning av motionsspåret på Hällevi
 • Beslut om kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten i Kungsviken
 • Uppdragsdokument för 2019-2021 och detaljbudget för 2019 sektor samhällsutveckling inkl. affärsdrivande verksamhet
 • Rapport Medarbetarenkät samhällsutveckling 2018
 • Rapport om servicemätning - Fastighet 2018
 • Rapport om servicemätning - Kundtjänst 2018
 • Information om ersättning för friköp av sjöbodar
 • Information om försäljning av kommunala tomter
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre