Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i januari

Tisdag den 11 januari sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 11 januari 2022
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Sektorchef informerar - utskottet för samhällsutveckling
 • Information om status investeringsprojekt
 • Information om ansökan om planbesked för Tången 3:8
 • Information inför beslut om antagande, Röra-Äng 1:35
 • Information inför beslut om antagande, Svanesund 3:40
 • Information inför beslut om samråd, Krossekärr 2:2
 • Information inför beslut om samråd, planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall
 • Information om budget för geoteknik, fritidshusplanerna
 • Information om exploateringskalkyl, Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde
 • Beslut om samråd och granskning för detaljplan för del av Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde
 • Beslut om upprättande av planändring för detaljplan Ellös-Slätthults industriområde
 • Prövning av begäran om planbesked för Morlanda-Slätthult 2:28
 • Beslut om antagande av detaljplan för Mollösunds östra hamnområde
 • Revidering av Allmänna bestämmelser för brukande av Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar - ABVA
 • Avstämning och prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
 • Ordförande informerar - utskottet för samhällsutveckling
Återställ
Hjälp oss bli bättre