Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i januari

Måndag den 14 januari sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 14 januari
klockan 09:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Mötet är inte öppet för allmänheten.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 50.4 kB)

ProtokollPDF (pdf, 97.8 kB)

Ärendelista

 • Sektorschefen informerar
 • Uppdragsdokument för 2019-2021 och detaljbudget för 2019 sektor samhällsutveckling inkl. affärsdrivande verksamhet
 • Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2019
 • Godkännande av Fastighets- och lokalstrategi
 • Rapport om Servicemätning - Räddningstjänst 2018
 • Tiläggsavtal till Genomförandeavtal avseende Henån 1:412 och del av 1:306
 • Tilläggsavtal till Genomförandeavtal avseende Henån 1:67, del av 1:19 och 1:306
 • Godkännande av Riktlinjer för lokalvård
 • Komplettering och tillägg av avgifter för hyra av sporthallar/idrotts- och samlingslokaler
 • Redovisning av pågående projekt - sektor samhällsutveckling
 • Information om försäljning av kommunala tomter - utskottet för samhällsutveckling
 • Information om samråd för Hällevik Yacht Club
 • Avstämning av prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
 • Information om ansökan om köp av fastigheten Röra-Äng 2:2
 • Information om kommande upphandling av driftentreprenad för gatubelysning
 • Ordförande informerar - utskottet för samhällsutveckling
Återställ
Hjälp oss bli bättre