Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i juni

Måndag den 10 juni sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 10 juni
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 105.6 kB)

HandlingarPDF (pdf, 31.7 MB)

ProtokollPDF (pdf, 86.9 kB)

Ärendelista

 • Sektorschefen informerar
 • Antagande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten på Käringön
 • Revidering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde, Korskällan
 • Tillköp av mark i anslutning till Månsemyrs återvinningscentral
 • Kompletterande frågor om bräddningar vid pumpstation i Svineviken
 • Återkoppling av fastighetsinformation om kommunens lokaler
 • Avstämning och prioritering för detlajplaner och övriga uppdrag
 • Prövning om planbesked för fastigheten Svanesund 3:40
 • Information om planprocessen Västra Änghagen
 • Planprogram för Svanesunds centrum och Svanesund 7:64
 • Information om planprogram Henåns centrum
 • Information om detaljplan Åvägen del av Henån 1:306
 • Information om planprogram Dalby
 • Ställningtagande om begäran om omedelbar genomförbarhet, Bön 1:8 med flera
 • Redovisning av verksamheter inom sektor samhällsutveckling - plan, mark och exploatering
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre