Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i juni

Måndag den 10 juni sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 10 juni
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 105.6 kB)

HandlingarPDF (pdf, 31.7 MB)

ProtokollPDF (pdf, 86.9 kB)

Ärendelista

 • Sektorschefen informerar
 • Antagande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten på Käringön
 • Revidering av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde, Korskällan
 • Tillköp av mark i anslutning till Månsemyrs återvinningscentral
 • Kompletterande frågor om bräddningar vid pumpstation i Svineviken
 • Återkoppling av fastighetsinformation om kommunens lokaler
 • Avstämning och prioritering för detlajplaner och övriga uppdrag
 • Prövning om planbesked för fastigheten Svanesund 3:40
 • Information om planprocessen Västra Änghagen
 • Planprogram för Svanesunds centrum och Svanesund 7:64
 • Information om planprogram Henåns centrum
 • Information om detaljplan Åvägen del av Henån 1:306
 • Information om planprogram Dalby
 • Ställningtagande om begäran om omedelbar genomförbarhet, Bön 1:8 med flera
 • Redovisning av verksamheter inom sektor samhällsutveckling - plan, mark och exploatering
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre