Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i maj

Måndag den 13 maj sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 13 maj
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

Kallelse PDF (pdf, 95.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 22.7 MB)

ProtokollPDF (pdf, 118.3 kB)

Ärendelista

 • Sektorschefen informerar
 • Motion om Hogen och andra industriområden
 • Motion om samverkan med andra kommuner avseende lantmäteritjänster
 • Information om Nösunds samfällighetsförening
 • Information om arrende, Huseby 1:50, vid Ellösparken
 • Köp del av fastighet, Varekil 1:7
 • Ändring av detaljplan Hällevik 2:233, beslut om samråd
 • Avstämning av prioritering av detaljplaner och övriga uppdrag
 • Redovisning av verksamheter inom sektor samhällsutveckling - plan, mark och exploatering
 • Återkoppling av fastighetsinformation om kommunens lokaler
 • Revidering av kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp samt antagande av nytt kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten i Kungsviken
 • Antagande av va-taxa 2019
 • Information om delårsrapport, tertial 1
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre