Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i maj

Måndag den 13 maj sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 13 maj
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

Kallelse PDF (pdf, 95.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 22.7 MB)

ProtokollPDF (pdf, 118.3 kB)

Ärendelista

 • Sektorschefen informerar
 • Motion om Hogen och andra industriområden
 • Motion om samverkan med andra kommuner avseende lantmäteritjänster
 • Information om Nösunds samfällighetsförening
 • Information om arrende, Huseby 1:50, vid Ellösparken
 • Köp del av fastighet, Varekil 1:7
 • Ändring av detaljplan Hällevik 2:233, beslut om samråd
 • Avstämning av prioritering av detaljplaner och övriga uppdrag
 • Redovisning av verksamheter inom sektor samhällsutveckling - plan, mark och exploatering
 • Återkoppling av fastighetsinformation om kommunens lokaler
 • Revidering av kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp samt antagande av nytt kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten i Kungsviken
 • Antagande av va-taxa 2019
 • Information om delårsrapport, tertial 1
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre