Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i mars

Onsdag den 6 mars sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 6 mars
Klockan 09:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 58 kB)

HandlingarPDF (pdf, 12.1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 81.1 kB)

Ärendelista

 • Sektorschefen informerar
 • Medborgarförslag om upprustning av motionsspår på Hällevik
 • Medborgarförslag om markberedning av gångväg i Mollösund
 • Överlåtelse av anläggningsarrende för Hamn och sjöbodar, Lavön 2:20
 • Information om försäljning av kommunala tomter
 • Information om revidering av kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp samt antagande av nytt kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten i Kungsviken
 • Information om VA-plan
 • Information om fjärrvärmeverksamheten
 • Information om hantering av gamla detaljplaner Henån och Ellös
 • Avstämning av prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
 • Information om upphävande av äldre detaljplaner alternativt ändring genom tillägg
 • Information om verksamhetsberättelse 2018 - sektor samhällsutveckling inkl. affärdrivande verksamhet
 • Information om specialkost i skolor
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre