Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i mars

Onsdag den 6 mars sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 6 mars
Klockan 09:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 58 kB)

HandlingarPDF (pdf, 12.1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 81.1 kB)

Ärendelista

 • Sektorschefen informerar
 • Medborgarförslag om upprustning av motionsspår på Hällevik
 • Medborgarförslag om markberedning av gångväg i Mollösund
 • Överlåtelse av anläggningsarrende för Hamn och sjöbodar, Lavön 2:20
 • Information om försäljning av kommunala tomter
 • Information om revidering av kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp samt antagande av nytt kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten i Kungsviken
 • Information om VA-plan
 • Information om fjärrvärmeverksamheten
 • Information om hantering av gamla detaljplaner Henån och Ellös
 • Avstämning av prioritering för detaljplaner och övriga uppdrag
 • Information om upphävande av äldre detaljplaner alternativt ändring genom tillägg
 • Information om verksamhetsberättelse 2018 - sektor samhällsutveckling inkl. affärdrivande verksamhet
 • Information om specialkost i skolor
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre