Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i november

Onsdag den 6 november sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 6 november
Klockan 08:30
Sammanträdet inleds i Mollösund och fortsätter sedan i
sammanträdesrum Bårholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

Ärendelista

 • Detaljplan Mollösunds hamn
 • Sektorschefen informerar
 • Information om Biblioteksplan 2020-2023
 • Utseende av kulturpristagare 2019
 • Beslut om samråd för fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner
 • Information om omvandling av detaljplaner för fritidshusområden för att möjliggöra åretruntboende
 • Information om planprogram för Hälleviksstrands samhälle
 • Information om planprogram för Edshultshalls samhälle
 • Information om planprogram för Henån
 • Information om detaljplan Åvägen del av Henån 1:306
 • Uppdrag att utreda alternativa driftsformer för hamnarna
 • Antagande av Hamnföreskrifter i kommunens hamnar
 • Antagande av Regler för kommunens hamnar
 • Försäljning av före detta Spruthuset i Mollösund
 • Godkännande av samråd Vattenskyddsområde Rödsvattnet
 • Information om uppföljning av internkontrollplan 2019 för sektor samhällsutveckling
 • Interkontroll 2020 för sektor samhällsutveckling
 • Uppdragsdokument för 2020-2022 och detaljbudget 2020
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre