Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i oktober

Onsdag den 9 oktober sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 9 oktober
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 120.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 9.7 MB)

ProtokollPDF (pdf, 1.1 MB)

Ärendelista

 • Sektorschefen informerar
 • Fastställt delårsbokslut
 • Antagande av renhållningstaxa 2020
 • Antagande av slamsugningstaxa 2020
 • Antgande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2020
 • Antagande av fjärrvärmetaxa 2020
 • Antagande av taxa för parkeringar 2020
 • Beslut om undantag från gästhamnstaxa i kommunalt drivna gästhamnar 2020 - avgiftsfritt för eldrivna båtar
 • Information om trafik- och parkeringsutredning Henån
 • Information inför beslut om samråd Planprogram Henån centrum
 • Köp av fastighet, Varekil 1:19
 • Samverkan mellan kommun och samfällighetsföreningar
 • Detaljplan för Lavön 2:20, beslut om granskning
 • Motion om seniorboende
 • Motion om anvisning av mark till privata exploatörer för uppförande av kategoriboende liknande "Bovieran" i attraktiva lägen
 • Informatin om utbyggnad av pendelparkeringar
 • Information om projektstatus för Ett Smart och Bärkraftigt Ösamfund (ESBÖ) - Orust och Hvaler
 • Beslut om remiss av Kulturstrategi 2020-2023
 • Orusts Sparbanks kulturstipendium 2019
 • Utseende av kulturpristagare 2019
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre