Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i oktober

Onsdag den 9 oktober sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 9 oktober
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 120.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 9.7 MB)

ProtokollPDF (pdf, 1.1 MB)

Ärendelista

 • Sektorschefen informerar
 • Fastställt delårsbokslut
 • Antagande av renhållningstaxa 2020
 • Antagande av slamsugningstaxa 2020
 • Antgande av taxa för återvinningscentral och verksamhetsavfall 2020
 • Antagande av fjärrvärmetaxa 2020
 • Antagande av taxa för parkeringar 2020
 • Beslut om undantag från gästhamnstaxa i kommunalt drivna gästhamnar 2020 - avgiftsfritt för eldrivna båtar
 • Information om trafik- och parkeringsutredning Henån
 • Information inför beslut om samråd Planprogram Henån centrum
 • Köp av fastighet, Varekil 1:19
 • Samverkan mellan kommun och samfällighetsföreningar
 • Detaljplan för Lavön 2:20, beslut om granskning
 • Motion om seniorboende
 • Motion om anvisning av mark till privata exploatörer för uppförande av kategoriboende liknande "Bovieran" i attraktiva lägen
 • Informatin om utbyggnad av pendelparkeringar
 • Information om projektstatus för Ett Smart och Bärkraftigt Ösamfund (ESBÖ) - Orust och Hvaler
 • Beslut om remiss av Kulturstrategi 2020-2023
 • Orusts Sparbanks kulturstipendium 2019
 • Utseende av kulturpristagare 2019
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre