Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i september

Måndag den 9 september sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 9 september
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 61.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 755.2 kB)

ProtokollPDF (pdf, 77.5 kB)

Ärendelista

 • Trafiksäkerhet för politiker
 • Avstämning av prioritering för detlajplaner och övriga uppdrag
 • Beslut om fördjupad översiktsplan för Orust och Tjörns havsområde
 • Information om detaljplan för del av Varekil 1:172, m.fl., Lundby verksamhetsområde
 • Information om markköp i Varekil
 • Sektorschefen informerar - utskottet för samhällsutveckling
 • Beslut om remiss av Kulturstrategi 2020-2023
 • Information om Regler för föreningsstöd i Orust kommun
 • Projektstatus per 30 augusti 2019
 • Översikt över tomställda lokaler
 • Information om underhållsplaner
 • Status om byggnation av Ellös 7-9 skollokaler till verksamhet för Ellös F-6
 • Ordföranden informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre