Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i september

Måndag den 9 september sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 9 september
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 61.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 755.2 kB)

ProtokollPDF (pdf, 77.5 kB)

Ärendelista

 • Trafiksäkerhet för politiker
 • Avstämning av prioritering för detlajplaner och övriga uppdrag
 • Beslut om fördjupad översiktsplan för Orust och Tjörns havsområde
 • Information om detaljplan för del av Varekil 1:172, m.fl., Lundby verksamhetsområde
 • Information om markköp i Varekil
 • Sektorschefen informerar - utskottet för samhällsutveckling
 • Beslut om remiss av Kulturstrategi 2020-2023
 • Information om Regler för föreningsstöd i Orust kommun
 • Projektstatus per 30 augusti 2019
 • Översikt över tomställda lokaler
 • Information om underhållsplaner
 • Status om byggnation av Ellös 7-9 skollokaler till verksamhet för Ellös F-6
 • Ordföranden informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre