Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Projekt och samarbeten

Vi samarbetar med andra kommuner för att öka möjligheten att utvecklas inom en rad olika områden.

Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. Det är en samarbetsorganisation för 14 kommuner och har i uppgift att arbeta med samverkansfrågor kommunerna emellan.

Samarbetsfrågorna inom bland annat följande områden

  • Vård och omsorg samt socialtjänst
  • samverkan inom kommunernas utbildningssektorer
  • Utbildning samt forskning och utveckling
  • Kompetenshöjande insatser
  • Tillväxtfrågor och regional utveckling

Vå har flera andra interkommunala samarbeten med bland annat Tjörn och Stenungsunds kommuner som tillhör Göteborgsregionen (GR).

Södra Bohuslän Turism AB

Södra Bohuslän Turism AB är ett utvecklingsbolag för turism bestående av näringsliv och kommun. Bolaget ansvarar för turistverksamheten i Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälvs kommuner. Målet är att göra dessa fyra kommuner till Sveriges mest attraktiva besöksdestination.

Tillsammans med Västsvenska Turistrådet och Visit Sweden jobbar Södra Bohuslän Turism främst med den nordiska, engelska och tyska marknaden. Södra Bohuslän Turism AB ägs till 100 procent av det lokala näringslivet genom en ekonomisk förening.

Ett enat Bohuslän

Elva kommuner, från Strömstad till Öckerö, har tagit ett gemensamt beslut att arbeta med det nationella målet att fördubbla omsättningen i besöksbranschen fram till 2020.

Gymnasiekontoret

Gymnasiekontoret i Uddevalla kommun har hand om antagningen till gymnasieutbildningarna i Uddevalla, Lysekil, Orust och Tanum.

Sveriges kommuner och regioner

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) är en arbetsgivar- och intresseorganisation för kommuner, landsting och regioner i Sverige. SKR driver medlemmarnas intressen och erbjuder dem stöd och service. 

Fiskekommunerna

Fiskekommunerna samlar Bohuskustens kommuner och Västra Götalandsregionen i ett starkt nätverk. Genom dialog och samordning förbättrar vi förutsättningar för fiske och vattenbruk samt fisketurism. Vi arbetar för att näringarna bidrar till hållbar tillväxt och säkrare livsmedelskedjor

Återställ
Hjälp oss bli bättre