Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Digital tillgänglighet innebär att du inte ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service.

Digital tillgänglighet betyder att våra texter ska vara lätt att läsa och förstå. Du ska kunna ta del av digitalt innehåll och tjänster oavsett om du behöver använda hjälpmedel eller inte. När vår digitala service är tillgänglig hjälper det alla.

Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet EN 301 549 V2.1.2, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för www.orust.se

Vi strävar efter att www.orust.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsvariationer och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vår webbplats uppfyller till stor del lagkravet.

Alla texter skrivs enligt principen begriplig text, det är en utveckling av klarspråk. Vi strävar efter att alla ska förstå innehållet alla sidor som är publicerade och använder inte lättläst språk. Lättläst är ingen exakt vetenskap och en noggrann mottagaranalys krävs för att den typen av texter ska fungera.

Det kan vara delar av webbplatsen inte är tillgänglig. Du är alltid välkommen att ringa oss för att få information uppläst eller att få del av den på annat alternativt sätt.

Vår ambition är att åtgärda alla kända tekniska tillgänglighetsproblem genom att bygga en ny webbplats.

Redaktionella tillgänglighetsproblem arbetar vi löpande med att åtgärda.

Följande brister känner vi till

På några sidor används tabell för att formatera text. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för dig som använder ett skärmläsningsverktyg.

PDF-filer på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade. Just nu pågår en omfattande process för att komma tillrätta med det. Kontakta oss för hjälp.

Det finns flera system, som du når via orust.se som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Det är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Vi arbetar med våra systemleverantörer för att systemen ska uppfylla de tillgänglighetskrav som en offentlig aktör har att rätta sig efter. Det kommer också att förändras vid kommande upphandlingar.

Du är alltid välkommen att ringa oss för att få information uppläst eller att få del av den på annat alternativt sätt.

Allmänna brister

På några sidor används en inbäddad tjänst som inte följer tillgänglighetsprinciperna. Det är sidor som visar evenemang.

Webb-sändningarna från kommunfullmäktiges möten, som går att se i efterhand, är inte textade. Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi publicerar läsbara protokoll efter mötet. Du är välkommen att kontakta oss för andra alternativ.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi gör manuella granskningar av webbplatsen löpande. Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem.

Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 december 2020.

Synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar hela tiden med att förbättra vår digitala tillgänglighet. Upptäcker du problem som inte är beskrivna eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, hör av dig så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss

Kontakta alltid oss i första hand om du på grund av brister inte kan ta del av vår digitala service.

Vi erbjuder alltid alternativa sätt att ta del av vår service.

Relaterad information

Anmäla bristande tillgänglighet

Om du efter kontakt med oss inte fått hjälp kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning DIGG.

Återställ
Hjälp oss bli bättre