Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegneby, foto.

Tegneby

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Digital tillgänglighet innebär att du inte ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service.

Att vår digitala service är tillgänglig hjälper alla användare. Digital tillgänglighet betyder att våra texter ska vara lätt att läsa och förstå. Du ska kunna ta del av digitalt innehåll och tjänster oavsett om du behöver använda hjälpmedel eller inte.

Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet EN 301 549 V2.1.2, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för orust.se

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgängliga.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för www.orust.se.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem när vi publicerar nya HTML-mallar på vår webbplats under 2021.

Redaktionella tillgänglighetsproblem arbetar vi löpande med att åtgärda.

Följande brister känner vi till

Information som finns i delar av några sidor kräver att du klickar på ett plus för att läsa. Gäller för historiska sidor samt bygglov och VA-information.

Vissa bilder saknar en alternativ text. När du använder ett skärmläsningsverktyg kan du gå miste om viss information.

På några sidor används html för att formatera texter. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för dig som använder ett skärmläsningsverktyg.

PDF-filer på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade.

Vissa system som är länkade till www.orust.se följer inte tillgänglighetsprinciperna. Detta kommer att förbättras vid kommande upphandlingar.

Allmänna brister

På några sidor används en inbäddad tjänst som inte följer tillgänglighetsprinciperna. Det är sidor som visar evenemang.

Webb-sändningarna från kommunfullmäktiges möten är inte textade.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades den 4 augusti 2020.

Synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar hela tiden med att förbättra vår webbplats tillgänglighet. Upptäcker du problem som inte är beskrivna eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, hör av dig så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss alltid om du på grund av brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Vi erbjuder alltid alternativa sätt att ta del av vår service.

Relaterad information

Anmäla bristande tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning DIGG, ansvarar för att Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det är till DIGG du anmäler bristande digital tillgänglighet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre