Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Företag och covid-19

Det finns flera bra webbsidor med information där du kan hålla dig uppdaterad.

Covid-19 påverkar hela vårt samhälle och inte minst vårt lokala näringsliv och företagare vittnar om utmaningar till följd av viruset. Osäkerheten i det nuvarande läget är stor och läget kan snabbt komma att förändras.

Regeringen

Information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare.

Relaterad information

Riksbanken

Riksbanken ger ut nödlån till företag.

Relaterad information

Arbetsrättsliga frågor

Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation.

Folkhälsomyndigheten

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Relaterad information

Verksamhet.se

Har en lista över var du vänder dig när det gäller anstånd med betalning av skatt, korttidspermittering, finansiellt stöd från Riksbanken med mera.

Relaterad information

Rådgivning till företag i kris

Upp till fem timmars kostnadsfri företagsrådgivning. Handledning och goda råd, som du sedan på egen hand kan använda för att få ordning på problemen i ditt företag.

Turistrådet Västsverige

Turistrådet Västsverige informerar kring hur du som besöksnäringsföretagare i Västsverige kan hantera den rådande situationen kring det nya coronavirusets utbredning.

Coompanion

Ta hjälp av Coompanion för att hitta nya lösningar. De erbjuder precis som vanligt kostnadsfri rådgivning till samhällsentreprenörer, sociala entreprenörer och kooperativ.

Relaterad information

Nyföretagarcentrum väst

Om du driver du enskild firma eller är soloföretagare med aktiebolag så kan Nyföretagarcentrum hjälpa till med stöttning och rådgivning. Du kan bland annat få hjälp med ekonomisk rådgivning och att välja rätt väg för att ställa om din verksamhet. Hör av dig direkt till dem för att boka ett digitalt eller personligt möte.

Relaterad information

Artifex, krisinformation för kulturföretagare

För dig som är företagare inom kulturella och kreativa näringar har Artifex sammanställt en samlad information om de stöd du kan få om arbete och inkomster uteblir till följd av den pågående pandemin.

Relaterad information

Utrikesfödda företagare

På grund av rådande omständigheter erbjuder Support Group Network alla utrikesfödda företagare som drabbas ekonomiskt av Covid-19 gratis rådgivning och information kring regeringens åtgärdspaket för att stötta företag.

Företagsakut HOTLINE

Vardagar 10:00-16:00
Telefon 079 337 46 23
Ziyad Tarek, ode@supportgroup.se

Relaterad information

Affärsutvecklingscheckar för lokala samverkansprojekt med anledning av covid-19

Stödet riktar sig till företag med nya skalbara lösningar som kan möta lokala utmaningar i pandemins spår. Ansökan bedöms utifrån potential till både samhällsnytta och affärsnytta och behovet av lösningen ska ha uppstått i krisen och vara verifierat av behovsägare.

Hålla avstånd, covid-19

Tillsammans kan vi kan bromsa smittan. Här finns länkar till skylt- och informationsmaterial med budskap om att hålla avstånd.

Återställ
Hjälp oss bli bättre