Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Nätverk och projekt

Vi samarbetar med olika företag och organisationer för att utveckla företagandet i kommunen.

Kommunen arbetar tillsammans med olika organisationer inom näringslivet för att utveckla kommunens företagande. Vi samarbetar också med 13 kommuner i kommunalförbundet Fyrbodal. Vi har även gemensamma projekt tillsammans med kommunerna Tjörn och Stenungsund.

Position Väst

Under hösten 2013 startade 18 västsvenska kommuner i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo ett samarbete och marknadsför sig gemensamt under namnet Position Väst för att locka fler företagsetableringar. Satsningen är en del i arbetet med att skapa fler arbeten i området.

grupparbete under en föreläsning, foto

Nätverkande för utveckling

Återställ
Hjälp oss bli bättre