Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Orust Handräckning

Har du tid över och vill ingå i det här trevliga gänget?

12 damer och en herre

Vi söker dig som vill vara med i vårt glada gäng.

Vi är ett antal kvinnor och män som besöker och stöttar personer som vill ha någon att prata med, ta en promenad, hjälpa till med tidningsläsning, följa med till affären eller andra aktiviteter.

Är du på nyfiken på oss?

Vill du göra en frivillig insats för att hjälpa och stödja en medmänniska? Ring så berättar vi mer, telefon 070 590 76 96.

Orust Handräckning

Verksamhetens huvudsyfte är att bryta isolering för människor i alla åldrar som är ofrivilligt ensamma. Den kan gälla människor som långvarigt vistas i olika institutioner eller som bor i egen bostad och som saknar kontakter med andra människor.

Frivilligorganisation

Orust Handräckning är en av äldsta frivilligorganisationerna i Sverige och 2016 firade vi 20-års jubileum.

Ge av dig själv, må bättre!

Halva befolkningen gör det redan regelbundet, de jobbar ideellt. Och det kan ge mer än du tror. Många känner en större mening med tillvaron när de gör gott för andra.

Omkring hälften av den vuxna befolkningen i Sverige engagerar sig i olika ideella saker. Det kan vara städning av föreningslokaler, kaffekokning, café-försäljning, läxläsning, tidningsläsning, promenader med mera. Faktiskt är Sverige världsledande när det gäller ideellt engagemang.

Många engagerar sig för att de vill se ett mänskligare samhälle. För många är det viktigt att vara en medmänniska, du vill arbeta för en god sak. För en del är det viktigt att göra något för någon annan utan betalning och att det känns bra att göra skillnad och att man vill se en positiv samhällsförändring. Våra liv blir mer meningsfulla om vi hjälper andra.

Det finns en mängd undersökningar som visar att vi känner större lycka när vi hjälper varandra. Vi gör något meningsfullt och känner oss behövda och det påverkar oss fysiologiskt. Att hjälpa andra ger upphov till känslor av glädje, en tilltro till människan och eftertänksamheten hos många.

Den grekiske fabeldiktaren Aisopos formulerade för mer än 2500 år sedan en tanke som gäller än idag: Ingen god handling, hur liten den än må vara, är någonsin bortkastad.

Återställ
Hjälp oss bli bättre