Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Anmälan av tillfällig övernattning

Ibland övernattar grupper i lokaler som inte är avsedda för detta. Då ska du som ansvarar för övernattningen alltid anmäla det till räddningstjänsten.

Som tillfällig övernattning räknas enstaka nätter, upp till 7 dygn, vid enstaka tillfällen.

Lokalen ska vara besiktad och godkänd

Lokalen ska besiktas och vara godkänd för tillfällig övernattning av Räddningstjänsten.

Du måste kontakta Räddningstjänst och boka tid för en besiktning senast tre veckor innan övernattningen äger rum.

Anmäl alltid övernattning till räddningstjänsten

När du planerar övernattning för mer än fem personer i lokaler som normalt inte används för detta så ska du anmäla det till räddningstjänsten.

Vi vill ha din anmälan senast sju dagar innan övernattningen från dig som är ansvarig för lokalen.

Viktiga att tänka på

  • lokalen ska vara godkänd av Räddningstjänsten
  • det ska finnas en myndig person som är ansvarig för övernattningen
  • lokalen ska vara utrustad med brandlarm 
  • du ska kunna ringa 112 
  • det ska finnas en förläggningsplan som visar hur sovplatserna är ordnade med gångar för att klara en utrymning
  • det ska finnas ordningsregler för rökning, öppen eld och utrymning

Anmälan om tillfällig övernattning

Uppgifter om anläggningen

Period
Lokal 1
Lokal 2
Lokal 3
Förläggningsansvarig

Har erhållit "Brandskyddsinformation Ledare" * (obligatorisk)

Har erhållit "Brandskyddsinformation Tillfällig inkvartering Deltagare" * (obligatorisk)

Du måste svara på alla frågor märkta med röd stjärna.
Du får en kopia av din anmälan i e-posten.

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

De här får ta del av dina personuppgifter

Anställda i kommunen som behöver dina personuppgifter för att hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre