Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Brandfarliga och explosiva varor

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver regler och ger vägledning med syftet att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor med brandfarliga och explosiva varor.

Cisterner

Miljö- och byggnadsnämnden är tillståndsmyndighet för cisterner i mark med eldningsolja.

Om mängden brandfarligvara är tillståndspliktig så ska tillstånd sökas hos Räddningstjänsten som beviljar tillstånd enligt delegation från miljö och byggnadsnämnden. Mer information finns på Brandfarlig vara.

Återställ
Hjälp oss bli bättre