Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Brandfarliga och explosiva varor

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver regler och ger vägledning med syftet att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor med brandfarliga och explosiva varor.

Cisterner

Miljö- och byggnadsnämnden är tillståndsmyndighet för cisterner i mark med eldningsolja.

Det är Räddningstjänsten som beviljar tillstånd enligt delegation från nämnden. Är det en mindre mängd brandfarlig vara räcker det att göra en anmälan till Räddningstjänsten.

Särskilda regler

I vissa fall finns särskilda regler, det gäller till exempel vid transport av brandfarliga varor. Upplysningar kan lämnas av Sektor miljö och bygg.

Återställ
Hjälp oss bli bättre