Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Explosiv vara

Enligt lag krävs alltid tillstånd för hantering, överföring och import av explosiva varor.

Explosiv vara är explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor.

Du behöver alltid tillstånd för hantering av explosiva varor.

Så här söker du tillstånd

Anmälan av föreståndare och deltagare enligt 9 och 9a§ Lagen(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för din hantering. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, ritningsunderlag, tekniskt specifikation på förvaringsskåp och kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning.

Räddningstjänsten Orust utfärdar tillståndet

Kontakta gärna oss för råd och hjälp med din ansökan.

Det är viktigt att din ansökan är komplett

Om din ansökan inte är komplett begär vi komplettering och det kan dra ut på tiden. En ansökan som inte är komplett inom två månader avslås och du debiteras enligt prislista.

Beslut kan ta tio veckor

Vi har tio veckor på oss att fatta beslut, från den dagen din ansökan är komplett.

Ansökan kan ta tid att behandla om ärendet behöver skickas på remiss till Polisen och Länsstyrelsen.

Tillbudsrapportering

Du som är tillståndshavaren har skyldighet att kontakta Räddningstjänsten om en olycka eller ett tillbud har inträffat till följd av en brand eller explosion.

Tillsyn

Vi utför regelbunden tillsyn gällande hantering av explosiv vara. Tillsyn sker med regelbundet intervall om beroende på typ av hantering. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande lagstiftning.

Återställ
Hjälp oss bli bättre