Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Dricksvatten för många

Om du ansvarar för en dricksvattenanläggning som levererar vatten till andra, kan du behöva registrera den.

Större dricksvattenanläggningar omfattas av livsmedelslagen och ska registreras hos kommunen. Dit räknas anläggningar som producerar mer än 10 kubikmeter per dygn eller försörjer 50 personer eller fler.

Kommersiella och offentliga verksamheter omfattas alltid av livsmedelslagen oavsett producerad mängd.

Registrering sker hos Miljöenheten.

Kravet på registrering gäller till exempel dig som

  • du äger en fastighet med lägenheter som du hyr ut
  • du eller din ideella förening ansvarar för någon typ uthyrningslokal där de som hyr har tillgång till ett kök
  • du förser ett annat livsmedelsföretag med dricksvatten
en person som dricker ur ett vattenglas
Återställ
Hjälp oss bli bättre