Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Hotell eller liknande verksamhet

Du som är fastighetsägare har ett ansvar för brandskydd enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). Brandskyddskraven som ställs när du bygger nytt hotell, pensionat och vandrarhem är höga. 

Verksamheternas ålder och storlek gör att kraven på utrymningssäkerheten varierar eftersom äldre lagstiftning kan gälla. Kravet är att det ska finnas ett skäligt brandskydd även utan att påpekande skett från myndighetens sida.

Räddningstjänsten har tagit fram en lämplig brandskyddsnivå för hotell eller liknande verksamhet. Det ett stöd till dig som ägare och dig som som driver verksamheten.

Återställ
Hjälp oss bli bättre