Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Anmäl cateringlokal

Du som har serveringstillstånd för catering måste alltid anmäla den lokal som du ska servera i till den kommun där den ligger, innan lokalen får användas.

För att du ska få tillstånd att servera alkohol i lokalen måste det finnas dokumenterat att den är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Du kan välja att själv kontakta räddningstjänsten för att få ett intyg om att lokalen är godkänd. I annat fall skickar vi en förfrågan till räddningstjänsten. I så fall tar handläggningen längre tid.

Återställ
Hjälp oss bli bättre