Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Herrbadhuset Käringön, foto.

Herrbadhuset Käringön

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Du är enligt lag skyldig att lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Det gäller för alla byggnader eller anläggningar där konsekvenser av en brand är särskilt stora. 

Du skickar in din redogörelse till kommunen. Räddningstjänsten behöver den för att veta vilket behov av tillsyn som krävs.

Ägare och hyresgäst

Det är du som är ägare till byggnaden som ansvarar för att göra och redogörelsen och skicka den till kommunen.

Du gör en skriftlig redogörelse för brandskyddet vartannat år.

Den som har verksamhet i byggnaden är skyldig att lämna alla uppgifter till dig som behövs för redogörelsen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre