Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Tillstånd för att använda offentlig plats

När du planerar att använda offentlig plats måste du alltid ha ett tillstånd från polisen. Offentlig plats är bland annat allmänna vägar, gator, torg, parker och parkeringsplatser.

Det finns många tillfällen då du måste ha tillstånd för att använda offentlig mark.

Det kan vara för

 • Avfallscontainer
 • Byggnadsställning
 • Inplankning
 • Skylift
 • Skyltar, trottoarpratare, vepor
 • Tillfällig försäljning
 • Försäljningsstånd, torghandel
 • Varuvisning
 • Kiosker
 • Uteserveringar
 • Offentliga tillställningar som kräver markdisposition

Undantag

Tillfällig försäljning av tidningar och böcker på offentliga platser är det enda som inte kräver polistillstånd. Det är för att inte begränsa yttrandefriheten.

Däremot behöver du alltid polistillstånd för bokbord eller liknande. Om du bryter mot tillståndets villkor kan polisen ta tillbaka ditt tillstånd.

Ansökan lämnas till Polisen

Det är Polismyndigheten i Göteborg som handlägger din ansökan och de skickar din ansökan på remiss till oss eller berörd samfällighetsförening. På Polisen webbplats finns ansökan och mer information.

Polisen tar ut en avgift beroende på vad din ansökan gäller. Pengarna betalas inte tillbaka om du får nej på din ansökan.

Lokala villkor

Utöver de lagar som rör upplåtelse av offentlig plats finns också lokala ordningsregler som Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Orust kommun.

Återställ
Hjälp oss bli bättre