Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Näringsliv och arbete
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Upphandling och inköp

Vi köper varor och tjänster för runt 500 miljoner om året. Det finns regler som bestämmer hur vi ska handla och hur vi upphandlar avtal.

När vi köper in varor och tjänster gör vi det genom upphandlade avtal som gäller i upp till fyra år eller genom direktupphandling enligt Konkurrensverkets regler.

Samverkan

Vi upphandlar avtal tillsammans med andra kommuner eller i egen regi. De vi mest samverkar med är Stenungsunds kommun, Göteborgs stad, SKL Kommentus Inköpscentral och Kammarkollegiet. Anledningen till att vi samverkar i upphandlingar är för att få ett så bra resultat som möjligt.

Utgångspunkten i våra egna upphandlingarna är att göra det möjligt för små och medelstora företag att delta.

Planerade upphandlingar, ramavtal 2020

Under 2020 kommer vi att upphandla avtal för nedan kända behov. Under året tillkommer upphandlingar som utförs i samverkan med annan offentlig organisation till exempel Göteborgs stad eller med hjälp av extern konsult.

Tjänster

 • Resebyråtjänster
 • Renhållning – avfallshämtning
 • Renhållning - slam-hämtning
 • Skolskjutstrafik

Tekniska konsulter

 • Byggledning
 • Geoteknik-, risk-, trafik-, översvämningsutredningar
 • ÖP-konsulter

Hantverkare

 • Hantverkare Målare
 • Hantverkare Plåtslagare
 • Hantverkare Snickare
 • Mindre byggentreprenader
 • Marina brygg- och hamnarbeten

IT-produkter/System

 • One to one - lärverktyg för skola och förskola
 • Växeltjänster och operatörstjänster
 • Fiber (TV) i omsorgsboendena
 • Trygghetslarm

Varor

 • Bergvärmeanläggningar inkl installation
 • Räddningsutrustning, personlig utrustning, räddningsutrustning

Anbud

Du lämnar ditt anbud för aktuell upphandling direkt i vårt upphandlingssystem.

Pågående upphandlingar

Vi annonserar upphandlingar via vårt upphandlingssystem Visma TendSign.

Du registrerar dig och kan sedan kostnadsfritt hämta ut upphandlingsdokumenten för våra aktuella upphandlingar. 

Bevakning

Du kan köpa bevakning om aktuella upphandlingar till din e-post.

Förebygga ekonomisk brottslighet

Vi samverkar med Skatteverket för att förebygga ekonomisk brottslighet.

Alla företag som vi anlitar ska vara seriösa. Vi kontrollerar anlitad leverantör och dess underleverantörer inför upphandling och löpande under avtalets gång.

Att tänka på vid anbudsgivning

Det är viktigt att ditt anbud innehåller all den information som efterfrågas för att inte diskvalificeras.

 • Läs igenom förfrågningsunderlaget noga.
 • Identifiera alla ska-krav och bedöm om du kan uppfylla dem.
 • Om det finns bör-krav är dessa valfria för dig att offerera.
 • Gå igenom avtalsvillkoren och bedöm om du kan acceptera dem.
 • Ta sedan ställning till om du vill delta i anbudsgivningen.
 • Kontakta oss via upphandlingssystemet om något är oklart, felaktigt eller driver en onödig kostnad.
 • Upprätta ert anbud enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget med nytillkomna kompletteringar samt svar på ställda frågor.
 • Kontrollera att du uppfyller alla ska-krav och har bifogat alla begärda handlingar.
 • Behörig person ska skriva på anbudet.
 • Ladda in ditt anbud senast sista anbudsdag i upphandlingsverktyget.
 • Du får en bekräftelse på att ditt anbud är inskickat.
Återställ
Hjälp oss bli bättre