Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Krismottagning för kvinnor

Krismottagning för kvinnor som behöver hjälp att komma vidare ur svårigheter som berör de nära relationerna.

Vid förändringar och kriser under livets olika skeden kan det behövas professionell hjälp. Det kan handla om konflikter inom familjen, svårigheter i föräldrarollen, separation eller otrohet. Yttre påfrestningar som arbetslöshet eller sjukdom kan också påverka relationerna med andra. Långvariga olösta konflikter mellan de vuxna skapar otrygghet hos barn.

Samtalsbehandling

Krismottagningen för kvinnor erbjuder samtalsbehandling upp till tio gånger. För samtalen tas en avgift på 100 kronor per gång. Möjlighet till avgiftsbefrielse finns.

Krismottagningen finns i Stenungsund och är gemensam för kommunerna Orust, Stenungsund och Tjörn.

Våld i nära relationer

Krismottagningen för kvinnor vänder sig också till dig som har problem med aggressivitet. Om du är utsatt eller har blivit utsatt för våld, eller själv använt våld eller använder våld av något slag, är det extra viktigt att söka hjälp. Allt våld skrämmer och skadar den som blir utsatt, särskilt barn, men våldet skadar också den som använder det.

Våld eller hot kan vara

  • fysiskt
  • materiellt
  • ekonomiskt
  • psykiskt
  • sexuellt tvång

Allt detta i avsikt att skada, skrämma eller kontrollera någon annan. På Krismottagningen för kvinnor har vi barnens behov i fokus. Barn som bevittnar våld är utsatta för våld.

Förtur till Krismottagningen för kvinnor

Kvinnor som har barn under tre år eller som ska bli förälder erbjuds förtu. Förtur kan du även få vid akut kris eller om du blivit utsatt för eller använt våld av något slag.

Personal och sekretess

Vi som arbetar på mottagningen har grundutbildning som socionom eller psykolog, med kvalificerad vidareutbildning och lång erfarenhet.

Krismottagningen omgärdas av sträng sekretess och finns i fristående lokaler, avskilda från annan kommunal verksamhet. Som sökande kan du vara anonym och vi för inga journaler.

Återställ
Hjälp oss bli bättre