Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Våld i nära relationer

Våld kan förekomma i alla relationer och du som lever med våld och förtryck har rätt att få hjälp och stöd. Ansvaret ligger alltid hos personen som använder våld, aldrig hos den som blir utsatt.

Våldet i nära relation kan ta olika uttryck som fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomisk våld. Den som utövar våldet kan till exempel vara en partner, en förälder, ett vuxet barn, en anhörig med omvårdnadsansvar eller någon annan närstående

Att bli utsatt

Att bli utsatt för våld påverkar hälsan och kan ge fysiska skador, psykisk ohälsa och olika typer av besvär.

Det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre. Våldet kommer ofta smygande i relationen och ju tidigare man kan få stöd ju bättre. Det är viktigt att ta alla signaler på allvar. Att använda våld mot någon är förbjudet enligt lagen och ansvaret ligger alltid hos den som utövar våldet.

Kontakt

Du kontaktar Individ- och familjeomsorgen på dagtid under kontorstid. Andra tider kontaktar du Socialjouren som finns i Uddevalla. I akuta ärenden med fara för liv och hälsa, ring 112.

Krismottagning för vuxna

Vi samarbetar med Stenungssund och Tjörns kommuner. Du har därför möjligheter att vända dig till krismottagningen för vuxna i Stenungsund eller hos någon annan av kontakterna nedan.

Barn som bevittnat familjevåld

Barn far illa av att finnas där det förekommer våld och behöver kunna bearbeta sina upplevelser.

Genom att barn erbjuds krissamtal får de möta en vuxen som tar dem på allvar och som har tid att lyssna till deras upplevelser. Arbetssättet bygger delvis på strukturerade samtal och uppgifter avpassade efter barnets ålder.

För stöd till barn och ungdomar kontakta

Du kontaktar Individ- och familjeomsorgen på dagtid under kontorstid. Andra tider kontaktar du Socialjouren.

Går du över gränsen ibland och utsätter någon för våld eller kontroll?

Våld är allt användande av fysiskt, materiellt, ekonomiskt, psykiskt och sexuellt tvång i avsikt att skada eller skrämma någon annan. Allt våld skrämmer och skadar den som blir utsatt, särskilt barn, men våldet skadar också den som använder det.

Om du har problem med aggressivitet, har använt eller använder våld, eller själv blivit utsatt för våld av något slag, är det extra viktigt att söka hjälp.

Kontakta krismottagningen för vuxna

Du kan kontakta krismottagningen för vuxna som erbjuder
enskilda samtal. Krismottagningarna har barnens behov i fokus.

Återställ
Hjälp oss bli bättre