Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Våld i nära relationer

Är du eller någon du känner utsatt för våld eller hot från närstående?

Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar får denna person att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något den vill. Våldet i nära relation kan ta olika uttryck som till exempel fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomisk våld.

Du har rätt att söka stöd och hjälp

Som våldsutsatt kan du vara i behov olika slags hjälp. Det kan till exempel vara

  • stödkontakt med socialsekreterare
  • information om vilka rättigheter du har
  • hjälp med kontakter med myndigheter
  • skyddat boende
  • ekonomisk hjälp

Kontakt

Du kontaktar Individ- och familjeomsorgens mottagningsgrupp på dagtid under kontorstid.

Andra tider kontaktar du Socialjouren.

Barn som bevittnat familjevåld – Trappansamtal

Barn far illa av att finnas i miljöer där det förekommer våld och behöver få bearbeta sina upplevelser. Verksamheten Trappan är en möjlighet för barn att få hjälp med detta och vi kan erbjuda individuella krissamtal.

Genom att barn erbjuds krissamtal får de möta en vuxen som tar dem på allvar och som har tid att lyssna till deras upplevelser. Arbetssättet bygger delvis på strukturerade samtal och uppgifter avpassade efter barnets ålder.

För stöd till barn och ungdomar kontakta

Individ-och familjeomsorgens mottagningsgrupp.

Relaterad information

Har du utövat våld mot någon närstående?

Om du har problem med aggressivitet, har använt eller använder våld, eller själv blivit utsatt för våld av något slag, är det extra viktigt att söka hjälp.

Allt våld skrämmer och skadar den som blir utsatt, särskilt barn, men våldet skadar också den som använder det. Våld är allt användande av fysiskt, materiellt, ekonomiskt, psykiskt och sexuellt tvång i avsikt att skada eller skrämma någon annan.

Kontakta krismottagningen

Du kan kontakta krismottagningen för män eller krismottagningen för kvinnor som erbjuder enskilda samtal. Krismottagningarna har barnens behov i fokus.

Återställ
Hjälp oss bli bättre