Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Äldre

När du blir äldre kan olika insatser erbjudas när tryggheten och säkerheten inte längre är en självklarhet.

För de allra flesta av oss är det tryggt att kunna bo kvar hemma och ha möjlighet att få rå sig själv.

Beslut krävs för

  • Hemtjänst  
  • Korttidsplats, växelvård
  • Särskilt boende
  • Trygghetslarm
  • Kostnadsfri avlösning
  • Insatser för funktionshindrade enligt LSS

Beslut krävs inte för

  • Ansökan pensionärslägenhet
  • Frivilligverksamhet
  • Anhörigstöd 
  • Fixartjänst
Återställ
Hjälp oss bli bättre