Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Anhörigstöd, avlastning

Du som vårdar en närstående kan få kostnadsfri avlösning i hemmet. Utöver kostnadsfri avlösning i hemmet erbjuds även informationsträffar och samtalsgrupper för anhöriga.

Du som hjälper en närstående att klara sin vardag kan vara en familjemedlem men också en god vän, släkting eller granne.

Att vårda en närstående ger glädje och mening, men det kan också skapa känslor av oro och trötthet. Du som vårdar en närstående kan få stöd och avlastning. Utöver kostnadsfri avlösning i hemmet finns det även informationsträffar och samtalsgrupper för anhöriga.

Kostnadsfri avlösning

Du kan få upp till 12 timmar kostnadsfri avlösning per månad. Den kostnadsfria avlösningen i hemmet innebär att personal från hemtjänsten kommer hem till dig som vårdar en närstående och avlöser dig. Detta för att du ska få möjlighet till egen rekreation eller för att uträtta ärenden.

Vad omfattar den kostnadsfria avlösningen

Personal från hemtjänsten ger personlig omvårdnad, men utför inte andra uppgifter som tvätt, städ och liknande sysslor.

Vem kan få avlösning

Du som är närstående och folkbokförd i Orust kommun, samt bosatt tillsammans med den som vårdas kan ansöka om avlösning. Det ska röra sig om att den du vårdar har behov av omvårdnad av omfattande permanent karaktär.

När kan du få avlösning

Du kan få avlösning alla dagar i veckan. De timmar som inte utnyttjas kan inte överföras till nästa månad.

Hur ansöker du om avlösning

Du ansöker om avlösning hos handläggare på biståndsenheten som utreder behovet och beslutar om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. Ansökan bör göras i god tid, minst 3 veckor, före den önskade avlösningen.

Biståndshandläggarna har telefontid klockan 08:30-09:30.

Träffar och aktiviteter för dig som är närstående

Tillsammans med frivillig föreningar erbjuder anhörigstödet ett brett utbud aktiviteter, allt från gruppträffar till hälsofrämjande insatser.

Ensamhet är en risk för hälsan, aktiviteterna är tänkt som ett sätt att bryta den ofrivilliga isoleringen och skapa ett nätverk, alternativt forum där flera anhöriga, från hela ön möts. I sin tur ger hoppas vi att det ger fina ringar på vattnet att träffa andra i samma eller liknande situation Kanske du får nya bekantskaper, nya fritidsintressen, nya idéer till utflykter och allt annat positivt och glädjefyllt som möten för med sig.

Vi har drop in i våra grupper för dig som anhöriga till någon som har demens eller annan neurologisk sjukdom.

Walk and talk, samtal under en promenad

Du som anhörig möjlighet att prova ett promenadmöte, ett Walk and Talk möte. Promenadmötet ger dig möjlighet att samtala om vad du funderar över just nu.

Har du frågor kontakta vår anhörigkonsulent, du ringer vår växel så kopplar de dig till rätt person. Du kan även använda kontaktformuläret högst upp på sidan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre