Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Anhörigstöd, avlastning

Du som vårdar en närstående kan få kostnadsfri avlösning i hemmet.

Du som hjälper en närstående att klara sin vardag kan vara en familjemedlem men också en god vän, släkting eller granne. Att vårda en närstående ger glädje och mening, men det kan också skapa känslor av oro och trötthet.

Du som vårdar en anhörig kan få stöd och avlastning.

Utöver kostnadsfri avlösning i hemmet finns det även informationsträffar och samtalsgrupper för anhöriga.

Kostnadsfri avlösning

Du kan få upp till 12 timmar kostnadsfri avlösning per månad. Den kostnadsfria avlösningen i hemmet innebär att personal från hemtjänsten kommer hem till dig som vårdar en närstående och avlöser dig. Detta för att du ska få möjlighet till egen rekreation eller för att uträtta ärenden.

Vad omfattar den kostnadsfria avlösningen

Personal från hemtjänsten ger personlig omvårdnad, men utför inte andra uppgifter som tvätt, städ och liknande sysslor.

Vem kan få avlösning

Du som är närstående och folkbokförd i Orust kommun, samt bosatt tillsammans med den som vårdas kan ansöka om avlösning. Det ska röra sig om att den du vårdar har behov av omvårdnad av omfattande permanent karaktär.

När kan du få avlösning

Du kan få avlösning alla dagar i veckan. De timmar som inte utnyttjas kan inte överföras till nästa månad.

Hur ansöker du om avlösning

Du ansöker om avlösning hos handläggare på biståndsenheten som utreder behovet och beslutar om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. Ansökan bör göras i god tid, minst 3 veckor, före den önskade avlösningen.

Biståndshandläggarna har telefontid klockan 08:30-09:30.

Återställ
Hjälp oss bli bättre