Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Avgifter för vård och omsorg

Din avgift baseras på omfattningen av de insatser du får. En personlig beräkning görs så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Avgift tas ut för

 • hemtjänst
 • boendestöd
 • hemsjukvård
 • trygghetslarm
 • korttidsboende
 • dagverksamhet
 • LSS

Vid förändring av inkomst ska alltid ny avgift beslutas.

Avgiftsutrymme 

Avgiftsutrymmet är det som avgör hur mycket du ska betala per månad i avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, korttidsboende och dagverksamhet.

Maxbelopp

Du betalar aldrig mer än 2 170 kronor per månad för kommunal omsorg under 2022. Detta gäller både för dig som bor i eget boende eller har bostad i särskilt boende.  

Så här beräknas avgiftsutrymmet

+ Nettoinkomst
+ Bostadstillägg
- Förbehållsbelopp, minibelopp (individrelaterad höjning/sänkning)
- Bostadskostnad
= Avgiftsutrymme

Förbehållsbelopp 2022

 • 5 452 kronor per månad för ensamstående och
 • 4 607 kronor per månad och person för sammanlevande makar och sammanboende

Tillägg för hushåll med barn och ungdom

 • 0 - 6 år 45% 1 811 kronor/månad
 • 7 - 10 år 55% 2 213 kronor/månad
 • 11 - 14 år 65% 2 616 kronor/månad
 • 15 - 18 år 70% 2 817 kronor/månad

Avgift tas ut endast om du har positivt avgiftsutrymme, alltså om du har större inkomster, pensioner och bostadsbidrag, än utgifter för hyra och förbehållsbelopp. Har du negativt avgiftsutrymme tas inga avgifter ut för hemtjänst, sjukvård, larm eller eventuell omvårdnadsavgift för korttidsboende.

Du måste alltid betala din hyra och mat.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Hos Pensionsmyndigheten kan du ansöka om bostadstillägg för pensionärer. Du har även möjlighet att söka äldreförsörjningsstöd om du har låg pension.

Hemtjänstavgifter

Nivå

Antal besök

Kostnad per månad

Procent av maxbeloppet

Nivå 1

1-2 besök per månad

0-759 kronor

35 %

Nivå 2

3-7 besök per månad

0-1 193 kronor

55 %

Nivå 3

8-11 besök per månad

0-1 627 kronor

75 %

Nivå 4

12-20 besök per månad

0-1 953 kronor

90 %

Nivå 5

21 eller fler besök per månad

0-2 170 kronor

100 %

Boendestöd

Avgift för boendestöd 300 kr per månad.

Särskilt boende  

Avgift för mat i särskilt boende är 3 864 konor per månad.
Omsorgsavgift i särskilt boende 0 - 2 170 kronor per månad.

Mat och matdistribution

Avgift per levererad portion är 71 kronor.

Avgift vid korttidsboende 

 • Avgift för omsorg korttidsboende är 72 kronor per dygn.
 • Avgift för mat vid korttidsboende är 128 kronor per dygn.

LSS - Korttidsvistelse/Boende i familjehem/Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Avgifter måltider för barn och ungdomar

Ålder

Kronor per dygn

0 - 7 år

48 kronor per dygn

8 - 15 år

72 kronor per dygn

Över 15 år

96 kronor per dygn

Daglig verksamhet 

Avgift för lunch är 36 kronor per portion.

Måltid vid LSS-boende

Frukost och kvällsmat 22 kronor per portion.
Lunch och middag 28 kronor per portion.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Avgift för måltid är 67 kronor per dag.
Avgift för resa, enkelresa är 42 kronor/enkelresa.
Avgift för resor per månad är 795 kronor/månad.

Trygghetslarm  

Avgift för trygghetslarm är 300 kronor per månad.   

Hemsjukvård 

Avgift för hemsjukvård är 300 kronor per månad.  

Återställ
Hjälp oss bli bättre