Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Korttidsenhet

På korttidsenheten får du vara under en kortare period, till exempel efter en sjukhusvistelse innan du återvänder hem till din bostad.

Syftet med korttidsplatsen är att stödja dig när du behöver få tillbaka, behålla eller förbättra din förmåga att klara dig i vardagen och på så sätt möjliggöra att du kan bo kvar hemma.

En korttidsplats kan också fungera som en växelvårdsplats som avlösning för anhöriga som vårdar en närstående.

Det finns tillgång till omvårdnadspersonal och sjuksköterska hela dygnet på korttidsenheten. Vi har även tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut.

Korttidsenheten har 12 platser och finns på Ängsviken, Sjöbodsvägen i Henån.

Ängsvikens korttidsenhet

Enhet

Telefon

Korttidsenhet

0304-33 43 38

Ansökan

För att få plats på korttidsenheten krävs ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen, SoL. Ansöker gör du hos kommunens biståndsenhet. Biståndshandläggarna har telefontid måndag-fredag klockan 08:30-09:30, du når dem via kommunens Kontaktcenter.

Återställ
Hjälp oss bli bättre