Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Boenden, särskilda

Kommunen ska erbjuda ett personligt anpassat och utformat boende till dig som av olika anledningar behöver det.

Bostad med särskild service - gruppbostad 

För dig med funktionsnedsättning och som har behov av personalstöd i ditt boende. I en gruppbostad har du egen lägenhet med eget hyreskontrakt och tillgång till gemensamma utrymmen som ger möjlighet till samvaro. Stödet i boendet anpassas till dina egna behov och förmågor. 

Korttidsboende

Korttidsboende kan vara en lösning vid ett tillfälligt ökat vårdbehov eller som avlösning för anhörig som vårdar i hemmet. På ett korttidsboende får du vara under en kortare period, för till exempel rehabilitering efter en sjukhusvistelse innan du återvänder hem till din bostad. Boende på korttidsboende kan också fungera som en växelvårdsplats som avlösning för anhöriga som vårdar en närstående.

Äldre- och demensboende

Särskilt boende för äldre är för dig som har omfattande behov av vård och omsorg. Till särskilt boende hör äldreboende och gruppboende för personer med demenssjukdom. För att få ett boende i gruppboende ska du ha en utredd demensdiagnos.

Hälso- och sjukvård

I särskilt boende ansvarar kommunen för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå. Kommunen har också ansvar för rehabilitering om du bor i särskilt boende.

Självservice

Återställ
Hjälp oss bli bättre