Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Boenden, särskilda

Kommunen ska erbjuda ett personligt anpassat och utformat boende till dig som av olika anledningar behöver det.

Bostad med särskild service - gruppbostad

För dig som har en funktionsvariation och som har behov av personalstöd i ditt boende kan en gruppbostad vara rätt insats. I en gruppbostad har du egen lägenhet med eget hyreskontrakt och tillgång till gemensamma utrymmen som ger möjlighet till samvaro. Stödet i boendet anpassas till dina behov och förmågor.

Korttidsenheten

Om du tillfälligt har ett ökat behov av hjälp och stöd eller om någon av dina anhöriga som hjälper dig i hemmet behöver få avlastning så kan korttidsenheten vara en lösning. På korttidsenheten får du vara under en kortare period, för till exempel rehabilitering efter en sjukhusvistelse innan du återvänder hem till din bostad. Korttidsenheten kan också fungera som en växelvårdsplats som avlösning för dina anhöriga som vårdar dig i hemmet.

Äldre- och demensboende

Särskilt boende för äldre är för dig som har stort behov av vård och omsorg. Det finns två olika typer av särskilt boende för äldre - äldreboende och gruppboende för personer med demenssjukdom. För att få ett boende på ett gruppboende för personer med demenssjukdom ska du ha en utredd demensdiagnos.

Hälso- och sjukvård

Om du bor på ett särskilt boende i Orust kommun så ansvarar kommunen för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå. Kommunen har också ansvar för rehabilitering om du bor i särskilt boende.

Återställ
Hjälp oss bli bättre