Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA muralmålningar, foto.

MUMA muralmålningar

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Äldre- och demensboende

När dina behov av stöd och hjälp inte kan tillgodoses genom insatser i ditt eget hem kan du ansöka om äldreboende. Äldreboende är en form av särskilt boende.

Äldreboende

Lägenheterna i våra äldreboenden har hög handikappanpassning, trygghetslarm och personal dygnet runt. Det finns också tillgång till olika gemensamhetsutrymmen, som till exempel kök och TV-rum. Du hyr din bostad med eget hyreskontrakt och ansöker om bostadstillägg för pensionärer, BTP, hos Pensionsmyndigheten på samma sätt som i ett vanligt boende. Utöver hyran betalas en avgift för vård och omsorg samt mat.

En personlig bedömning görs alltid när du flyttar in till ett äldreboende för att du ska få just dina behov tillgodosedda.

Äldreboenden finns i Henån, Svanesund och Ellös.

Boende för personer med demenssjukdom

Boende för personer med demenssjukdom är ett särskilt boende för dig som har en demenssjukdom. Personalen som arbetar på boendet har kunskap om demenssjukdomar och om hur de bäst bemöter personer med dessa sjukdomar. Det är också en högre personalbemanning i dessa boenden än det är på ett äldreboende.

För att få flytta in i boendet ska du ha en utredd demensdiagnos. Ansöker gör du hos vår biståndsenhet. En personlig bedömning görs alltid när du flyttar in till ett gruppboende för att du ska få just dina behov tillgodosedda. Därefter upprättar du tillsammans med din kontaktperson en genomförandeplan om hur du vill ha dina insatser utförda.

Lägenheterna har hög handikappanpassning, trygghetslarm och personal dygnet runt. Det finns också tillgång till olika gemensamhetsutrymmen, som till exempel kök och TV-rum. Du hyr din bostad med eget hyreskontrakt och ansöker om bostadstillägg för pensionärer, BTP, hos Pensionsmyndigheten på samma sätt som i ett vanligt boende. Utöver hyran betalas en avgift för vård och omsorg samt mat.

Boende för personer med demenssjukdom finns i Henån, Svanesund och Ellös.

Ansökan

För att få flytta in på ett äldre- eller demensboende krävs ett behovsprövat bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. Ansöker gör du hos Biståndsenheten. Biståndshandläggarna har telefontid måndag-fredag klockan 08:30-09:30.

Återställ
Hjälp oss bli bättre