Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Slussen, foto.

Slussen

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ängsviken

Ängsviken ligger centralt i Henån och har 39 lägenheter uppdelat på tre enheter och en korttidsenhet. Boendet är byggt i ett plan med närhet till Henåns centrum.

Det finns 39 lägenheter fördelat på tre enheter samt 12 rum på korttidsenheten.

Lägenheterna är fördelade enligt nedan:

 • Kajutan 14 lägenheter
 • Snäckan 10 lägenheter
 • Vinrankan 15 lägenheter

Telefonnummer

Ängsvikens enheter

Enhet

Boendeform

Telefon

Kajutan

Äldreboende

0304-33 43 39

Snäckan

Demensboende

0304-33 48 85

Vinrankan

Äldreboende

0304-33 43 44

Korttidsenheten


0304-33 43 38

Bild på Ängsvikens entré.

Äldreboende

Enheterna Kajutan och Vinrankan är inriktade mot äldre personer med stort behov av omvårdnad. Snäckan är inriktat mot personer med demensproblematik.

På Ängsviken finns också kommunens Korttidsboende där personalen arbetar med:

 • rehabilitering
 • habilitering
 • växelvård
 • avlastning
 • vård i livets slut

Lägenheter

Alla lägenheter är mellan 36-44 kvadratmeter med tillgång till:

 • ett rymligt hygienutrymme
 • klädkammare/förråd
 • Köksdel/pentry
 • egen uteplats

Lägenheten möblerar du med egna möbler. Samtliga lägenheter är utrustade med:

 • säng
 • värdeskåp
 • trygghetslarm

Gemensamma utrymmen

På varje enhet finns en gemensam matsal för dig som önskar äta där samt TV- och umgängesrum. Det finns också ett trivselrum, Blåmusslan, gemensamt för hela huset som du och dina anhöriga kan låna för till exempel kalas.

Samverkan med boende och anhöriga

Välkomstsamtal

När du flyttar in på Ängsviken hålls ett välkomstsamtal tillsammans med någon av kontaktpersonerna.

Under välkomstsamtalet tar vi bland annat upp hur du vill ha din omsorg, övriga önskemål och praktiska frågor om verksamheten.

Kontaktperson

När du flyttar in på Ängsviken får du två kontaktpersoner i personalgruppen. De har ett särskilt ansvar för dig och är också kontaktpersoner för dina anhöriga. Om du känner att personkemin inte fungerar mellan dig och dina kontaktpersoner, finns möjlighet att byta.

Du som anhörig är viktig

Vi tycker det är viktigt att du som anhörig får vara delaktig om din närstående så önskar och om du vill det. Du välkomnas att engagera dig i verksamheten. Du är en viktig tillgång.

Värdigt liv och välbefinnande

Det finns en nationell värdegrund i socialtjänstlagen. Den innebär att äldre människor ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Ett värdigt liv innefattar

 • rätt till privat och kroppslig integritet
 • självbestämmande
 • delaktighet
 • insatser av god kvalitet
 • gott bemötande av den äldre och dennes närstående

Välbefinnande innebär att den äldre känner trygghet och meningsfullhet. Detta är en subjektiv upplevelse och kan betyda olika saker för oss alla till exempel att få ha sin tro, kontakt med barnen eller att ha fasta rutiner.

Genomförandeplan

För att vi ska kunna leva upp till värdegrunden upprättar kontaktperson, du själv och dina anhöriga tillsammans en genomförandeplan där det står hur du vill ha din hjälp.

Vi har alla olika behov. Tveka inte att ta upp småsaker för det är oftast det lilla som är viktigast. Kom ihåg att vi är till för dig. Du erbjuds också att i en så kallad levnadsberättelse beskriva dina vanor och intressen. Både genomförandeplanen och levnadsberättelsen är viktiga verktyg som vi använder i vårt arbete för att skapa trivsel och för att kunna ge dig hjälp på det sätt du önskar.

Aktiviteter

På Ängsviken anordnas aktiviteter av olika slag för att främja gemenskapen i vardagen. Aktiviteterna varierar och anpassas till de boendes intressen och förmåga.

Exempel på aktiviteter

 • gemensamt eftermiddagskaffe, gemensamma högtidsmåltider
 • ordspråkslek
 • bakning
 • bollkastning
 • gudstjänst
 • promenader
 • Qi-gong, bingo, träna på gymmet Skutan
 • sångstunder

Vi firar högtider och anordnar ibland underhållning. Som anhörig är du välkommen att delta i aktiviteter och underhållning. Vi samarbetar bland annat med kommunens anhörigkonsulent, Orust handräckning och Svenska kyrkan.

Kost och måltider

Frukost lagar vi på plats i köket på respektive enhet. Middag och kvällsmat får vi från Kaprifolgårdens kök. Önskar du, så serveras det kaffe på förmiddag och eftermiddag varje dag. Senare på kvällen serveras det även kaffe och te med smörgås.

Du som är anhörig och andra besökande har möjlighet att beställa mat när de besöker Ängsviken.

Personal

På Ängsviken arbetar kunnig och erfaren personal med service och omsorg dygnet runt. Alla enheter har sin egen personalgrupp men hjälps åt mellan de olika enheterna när det behövs. Vid behov finns det möjlighet till regelbunden kontakt med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Kvalitet

Det behövs konkreta metoder och verktyg i omsorgsarbetet för att vi ska kunna ha en hög kvalitet i verksamheten.

Kvalitetsregister

På Ängsviken arbetar vi med de nationella kvalitetsregistren Senior alert och BPSD-registret (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom) för att kunna förebygga, trycksår, fall, undernäring och lindra symptom.

Genombrottsmetoden

Vi arbetar också med Genombrottsmetoden som är en evidensbaserad metod för systematiskt och lärandestyrt förbättringsarbete. Arbetet innebär att man identifierar ett förändringsbehov, testar förändringen i liten skala, resultatet utvärderas och om det innebär en förbättring för dig som bor på Ängsviken så använder vi den.

Team-möten

För att kunna tillgodose de boendes behov på bästa sätt har vi team-möten. På dessa möten deltar

 • omvårdnadspersonal
 • sjuksköterska
 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • demenssjuksköterska
 • enhetschef

Uppföljning och utveckling

Vi följer upp och försöker utveckla verksamheten bland annat genom de brukarundersökningar som görs med jämna mellanrum. Vi arbetar hela tiden med förbättringar i verksamheten och det är genom att få synpunkter från dig och dina anhöriga samt personalens erfarenheter som vi tillsammans kan utveckla verksamheten.

Återställ
Hjälp oss bli bättre