Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Fyrklövern, intraprenad

Fyrklövern ligger vackert och centralt i Svanesund, inte långt från havet. Boendet har en trivsam utemiljö med innergård och en liten trädgård med promenadväg som båda används flitigt under sommarhalvåret.

Det finns 32 lägenheter i markplan uppdelat på tre enheter. Det finns en fin innergård och en liten promenadsslinga runt huset. Intill finns Svanesunds centrum med affärer och restauranger.

Fyrklöverns äldreboende har driftsformen intraprenad. Det innebär att medarbetarna har ansvar för ekonomi och planering.

Fyrklövern arbetar med en holistisk människosyn, som innebär att se hela människan och med ett arbetssätt som genomsyras av natur, djur och terapihund. Katterna Tyson och Maysan förgyller tillvaron och terapihunden Fixa arbetar med sin förare med både gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter. På sommaren bor hönorna Agda, Bruttan och Pricken hos oss.

Fyrklöverns enheter

Enhet

Boendeform

Telefon

Björkdungen

Demensboende

0304-33 45 35

Skogsbrynet

Demensboende

0304-33 45 36

Solängen

Äldreboende

0304-33 45 37

En utegrupp i trädgården

Fyrklöverns gård

Äldre- och demensboende

Björkdungen och Skogsbrynet är gruppboenden för personer med demenssjukdom. Solängen är äldreboende och där bor också vår katt Tyson.

Lägenheter

Alla lägenheter har normal boendestandard och är mellan 30-33 kvadratmeter.

Lägenheten möblerar du med egna möbler. Samtliga lägenheter är utrustade med

 • säng
 • värdeskåp
 • trygghetslarm
 • rymligt hygienutrymme
 • egen uteplats
 • en liten köksdel
 • på Björkdungen finns även tvättmaskin och torktumlare

Gemensamma utrymmen

Varje enhet har en egen matsal för den som önskar äta där samt TV- och umgängesrum. Det finns också ett gemensamt trivselrum, Röda rummet, för hela huset som kan lånas för till exempel kalas. 

Samverkan med boende och anhöriga

Välkomstsamtal

När du flyttar in på Fyrklövern erbjuds du och dina anhöriga ett välkomstsamtal tillsammans med kontaktpersoner, enhetschef och ibland också omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

Under välkomstsamtalet tar vi upp hur du vill ha din omsorg, övriga önskemål och praktiska frågor om verksamheten.

Kontaktperson

När du flyttar in på Fyrklövern får du två kontaktpersoner i personalgruppen. De har ett särskilt ansvar för dig och är också kontaktpersoner för dina anhöriga. Om du känner att personkemin inte fungerar mellan dig och dina kontaktpersoner, finns möjlighet att byta.

Du som anhörig är viktig

Du välkomnas att engagera dig i verksamheten. Vi tycker det är viktigt att du som anhörig får vara delaktig om den enskilde önskar det eller om du vill det. Du är en viktig tillgång, särskilt vid en demenssjukdom.

Värdigt liv och välbefinnande

Det finns en nationell värdegrund i socialtjänstlagen. Den innebär att äldre människor ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Ett värdigt liv innefattar

 • rätt till privat och kroppslig integritet
 • självbestämmande
 • delaktighet
 • insatser av god kvalitet
 • gott bemötande av den äldre och dennes närstående

Välbefinnande innebär att den äldre känner trygghet och meningsfullhet. Detta är en personlig upplevelse och kan betyda olika saker för oss alla till exempel att få ha sin tro, kontakt med barnen eller att ha fasta rutiner.

Genomförandeplan

För att vi ska kunna leva upp till värdegrunden upprättar kontaktperson, du och dina anhöriga tillsammans en genomförandeplan där det står hur du vill ha din hjälp.

Vi har alla olika behov. Tveka inte att ta upp småsaker för det är oftast det lilla som är viktigast. Kom ihåg att vi är till för dig. Du erbjuds också att i en så kallad levnadsberättelse beskriva dina vanor och intressen. Både genomförandeplanen och levnadsberättelsen är viktiga verktyg som vi använder i vårt arbete för att skapa trivsel och för att kunna ge dig hjälp på det sätt du önskar.

Vardagen på Fyrklövern

Vi strävar efter att tillvaron ska vara så meningsfull, begriplig och hanterbar i allt som hör till vardagen. Den ska även förgyllas med ett utbud av aktiviteter som bestäms utifrån dina önskemål.

Målet är att erbjuda två aktiviteter utifrån önskemål. Det kan vara gemensamma aktiviteter eller enskilda efter intresse och förmåga.

Exempel på aktiviteter

 • allsång
 • pubkväll
 • bingo
 • trädgårdsgrupp
 • högläsning
 • pratstund
 • gudstjänst med kyrkkaffe
 • promenad
 • cykling

Vi firar högtider och anordnar ibland underhållning. Som anhörig är du välkommen att delta i aktiviteter och underhållning. Vi samarbetar med kommunens anhörigkonsulent, Orust handräckning och Svenska kyrkan.

Kost och måltider

Frukost lagas varje morgon på respektive enhet. Middag och kvällsmat får vi från Kaprifolgårdens kök. Önskar du, så serveras det kaffe på förmiddag och eftermiddag varje dag. Senare på kvällen serveras det även kaffe och te med smörgås.

Du som anhörig och besökande har möjlighet att beställa mat vid ditt besök på Fyrklövern.

Personal

På Fyrklövern arbetar kunnig och erfaren personal med service och omsorg dygnet runt. Övervägande delen är utbildade undersköterskor. Alla enheter har sin egen personalgrupp men vi hjälps åt mellan de olika enheterna när det behövs.

Äldrepedagog och andra specialister

Vi har en äldrepedagog i verksamheten som har i uppdrag att förmedla aktuell forskning inom omsorgsområdet och att leda reflektioner för övrig personal. Vid behov finns det möjlighet till regelbunden kontakt med sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Kvalitet

Det behövs konkreta metoder och verktyg i omsorgsarbetet för att vi ska kunna ha en hög kvalitet i verksamheten.

Kvalitetsregister

På Fyrklövern arbetar vi med de nationella kvalitetsregistren Senior alert och BPSD-registret (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom) för att kunna förebygga trycksår, fall, undernäring och lindra symptom vid demenssjukdom.

Genombrottsmetoden

Vi arbetar också med Genombrottsmetoden som är en evidensbaserad metod för systematiskt och lärandestyrt förbättringsarbete. Arbetet innebär att man identifierar ett förändringsbehov, testar förändringen i liten skala, resultatet utvärderas och om det innebär en förbättring för de boende eller dig så använder vi den.

Team-möten

För att kunna tillgodose de boendes behov på bästa sätt har vi team-möten. På dessa möten deltar

 • omvårdnadspersonal
 • sjuksköterska
 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • demenssjuksköterska
 • enhetschef

Uppföljning och utveckling

Vi följer upp och försöker utveckla verksamheten bland annat genom de brukarundersökningar som görs med jämna mellanrum. Vi arbetar hela tiden med förbättringar i verksamheten och det är genom att få synpunkter från boende, anhöriga och personalens erfarenheter som gör att vi tillsammans kan utveckla verksamheten.

Självservice

Text

Text

Text

Återställ
Hjälp oss bli bättre