Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Fyrklövern, intraprenad

Fyrklöverns äldreboende ligger vackert och centralt i Svanesund, inte långt från havet. Boendet har en trivsam utemiljö med innergård och en liten trädgård med promenadväg som båda används flitigt, framför allt under sommarhalvåret.

Det finns 32 lägenheter i markplan uppdelat på tre avdelningar. Det finns en fin innergård och en liten promenadslinga runt huset. Intill finns Svanesunds centrum med affär och restaurang.

Fyrklövern har driftsformen intraprenad. Det innebär att medarbetarna är med och tar ansvar för ekonomi och planering.

På Fyrklövern vill vi arbeta med en helhetssyn där vi ser till varje människas olika behov, fysiska, psykiska, sociala och existentiella. Vi vill leva nära naturen och har goda möjligheter till utevistelse. Det bor två katter hos oss, Tyson och Maysan, som förgyller vår tillvaro. Då och då får vi besök av en terapihund med sin förare som har både gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter. På sommaren bor hönorna Agda, Bruttan och Prickan hos oss.

Telefonnummer

Fyrklöverns avdelningar

Avdelningar

Boendeform

Telefon

Björkdungen

Demensboende

0304-33 45 35

Skogsbrynet

Demensboende

0304-33 45 36

Solängen

Äldreboende

0304-33 45 37

Bild på Fyrklöverns innergård.

Fyrklöverns gård

Äldre- och demensboende

Solängen är äldreboende, Björkdungen och Skogsbrynet är boenden för personer med demenssjukdom.

Lägenheter

Alla lägenheter har normal boendestandard och är mellan 30 och 33 kvadratmeter. Lägenheten möblerar du med egna möbler.

Samtliga lägenheter är utrustade med

 • säng
 • värdeskåp
 • rymligt hygienutrymme
 • egen uteplats
 • en liten köksdel
 • på Björkdungen finns även tvättmaskin och torktumlare

Gemensamma utrymmen

Varje avdelning har en egen matsal för den som önskar äta där samt TV och umgängesrum. Det finns också ett gemensamt samlingsrum som kan lånas för till exempel kalas.

Samverkan med boende och anhöriga

Välkomstsamtal

När du flyttar in på Fyrklövern erbjuds du och dina anhöriga ett välkomstsamtal tillsammans med kontaktpersoner, enhetschef och ibland också omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

Under välkomstsamtalet tar vi upp hur du vill ha din omsorg, övriga önskemål och praktiska frågor om verksamheten.

Kontaktmannaskap

På Fyrklövern arbetar vi med kontaktmannaskap. Den som är din kontaktman har ett särskilt ansvar för dig och i relationen med dina anhöriga.

Du som anhörig är viktig

Du som är anhörig välkomnas att engagera dig i verksamheten. Vi tycker det är viktigt att du får vara delaktig om den enskilde önskar det och om du vill det. Du är en viktig tillgång, särskilt om din närstående har en demenssjukdom.

Kommunens Anhörigkonsulent finns till för dig som anhörig och kan bistå med råd och stöd.

Relaterad information

Värdigt liv och välbefinnande

I Socialtjänstlagen står det att Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (5 kap, 4§ Socialtjänstlagen 2001:453). Det är en värdegrund som ska genomsyra vårt arbete.

Ledord är

 • Självbestämmande, meningsfullhet och sammanhang
 • Individanpassning och delaktighet
 • Insatser av god kvalitet
 • Gott bemötande
 • Respekt för privatliv och personlig integritet
 • Trygghet

Genomförandeplan

För att vi ska kunna leva upp till värdegrunden upprättar kontaktman, du och dina anhöriga tillsammans en genomförandeplan för att se till att du får det stöd och den hjälp som du behöver.

Ett bra hjälpmedel för personalen är att få ta del av en levnadsberättelse där det beskrivs vad som är viktigt för dig och vilka vanor och intressen du har.

Både genomförandeplanen och levnadsberättelsen är viktiga verktyg som vi använder i vårt arbete för att kunna ge rätt stöd och hjälp.

Vardagen på Fyrklövern

Vi strävar efter att tillvaron ska vara så meningsfull, begriplig och hanterbar som möjligt i allt som hör till vardagen. Den ska även förgyllas med olika typer av aktiviteter. Det kan vara gemensamma eller enskilda aktiviteter efter intresse och förmåga.

Exempel på gemensamma aktiviteter

 • allsång
 • promenadgudstjänst med kyrkkaffe
 • gåtor och ordspråk
 • plantera och odla
 • pubkväll
 • bakning
 • cykling
 • högläsning
 • bingo

Vi firar högtider och anordnar ibland underhållning. Som anhörig är du välkommen att delta i aktiviteter och underhållning.

Kost och måltider

Frukost lagas varje morgon på respektive avdelning. Middag och kvällsmat får vi från Kaprifolgårdens kök. Förutom dessa måltider serveras mellanmål eller fika på för- och eftermiddag. På kvällen erbjuds du smörgås och te eller kaffe.

Du som anhörig och besökande har möjlighet att beställa mat vid ditt besök på Fyrklövern.

Personal

På Fyrklövern arbetar kunnig och erfaren personal med service och omsorg dygnet runt. Övervägande delen är utbildade undersköterskor. Alla avdelningar har sin egen personalgrupp men vi hjälps åt mellan de olika avdelningarna när det behövs.

Teamarbete

För att kunna tillgodose de boendes behov på bästa sätt tar vi hjälp av flera professioner. Vi har tät kontakt med vår sjuksköterska. Även arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och läkare är knutna till Fyrklövern och bistår med sina särskilda kompetenser vid behov.

Pedagog

Vi har en pedagog i verksamheten som har i uppdrag att leda reflektioner tillsammans med övrig personal. Det kan handla om förhållningssätt, metoder och arbetssätt, den nationella värdegrunden eller att förmedla forskning inom aktuella områden

Kvalitet

Enligt Socialtjänstlagen ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet (3 kap, 3§). Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (2009:596). För det behövs konkreta metoder och verktyg i omsorgsarbetet.

Kvalitetsregister

På Fyrklövern arbetar vi med nationella kvalitetsregister, Senior alert och BPSD-registret. Senior alert används för att bland annat främja munhälsa och förebygga trycksår, fall och undernäring. BPSD står för beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom och syftet med arbetet är att lindra symtom, minska lidande och öka livskvaliteten hos personer med demenssjukdom.

Uppföljning och utveckling

Vi följer upp och försöker utveckla verksamheten bland annat genom de brukarundersökningar som görs med jämna mellanrum. Vi arbetar hela tiden med förbättringar i verksamheten. Bland annat genom att få synpunkter från boende och anhöriga men även med hjälp av personalens erfarenheter vilket gör att vi tillsammans kan utveckla verksamheten.

Återställ
Hjälp oss bli bättre