Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kaprifolgården

Kaprifolgården ligger centralt i Henån på Åvägen. Boendet har en trivsam miljö med innerträdgård och stora altaner till varje enhet.

Det finns 36 lägenheter uppdelat på fyra enheter. Enheterna har 8-10 lägenheter vardera med kokskåp och hygienrum.

Telefonnummer

Kaprifolgårdens enheter

Enhet

Boendeform

Telefon

Aspen

Demensboende

0304-33 42 75

Kastanjen

Demensboende

0304-33 42 76

Linden

Demensboende

0304-33 42 81

Lönnen

Demensboende

0304-33 42 79

Bild på Kaprifolgårdens entré.

Kaprifolgårdens entré.

Demensboende

Alla fyra enheterna vid Kaprifolgården, Aspen, Kastanjen, Lönnen och Linden är gruppboenden för dig med demenssjukdom.

Lägenheter

Samtliga lägenheter har normal boendestandard. På varje enhet finns en gemensam matsal samt TV- och umgängesrum. I hygienutrymmena finns tvättmaskin och torktumlare. Samtliga lägenheter är utrustade med värdeskåp och trygghetslarm.

Samverkan med boende och anhöriga

Välkomstsamtal

När du flyttar in på Kaprifolgården erbjuds du och dina anhöriga ett välkomstsamtal tillsammans med någon av kontaktpersonerna, enhetschef och ibland också omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

Under välkomstsamtalet tar vi bland annat upp hur du vill ha din omsorg, övriga önskemål och praktiska frågor om verksamheten.

Kontaktperson

Du som flyttar in på Kaprifolgården får en ordinarie och en vice kontaktperson i personalgruppen. De har ett särskilt ansvar för dig och är kontaktpersoner för dina anhöriga. Om du känner att personkemin inte fungerar mellan dig och dina kontaktpersoner, finns möjlighet att byta.

Du som anhörig är viktig

Du välkomnas att engagera dig i verksamheten. Vi tycker det är viktigt att du som anhörig får vara delaktig om den enskilde önskar det eller om du vill det. Du är en viktig tillgång, särskilt vid en demenssjukdom.

Värdigt liv och välbefinnande

Det finns en nationell värdegrund i socialtjänstlagen. Den innebär att äldre människor ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Ett värdigt liv innefattar

 • rätt till privat och kroppslig integritet
 • självbestämmande
 • delaktighet
 • insatser av god kvalitet
 • gott bemötande av den äldre och dennes närstående

Välbefinnande innebär att den äldre känner trygghet och meningsfullhet. Detta är en subjektiv upplevelse och kan betyda olika saker för oss alla till exempel att få ha sin tro, kontakt med barnen eller att ha fasta rutiner.

Genomförandeplan

För att vi ska kunna leva upp till värdegrunden upprättar kontaktperson, du och dina anhöriga tillsammans en genomförandeplan där det står hur du vill ha din hjälp.

Vi har alla olika behov. Tveka inte att ta upp småsaker för det är oftast det lilla som är viktigast. Kom ihåg att vi är till för dig. Du erbjuds också att i en så kallad levnadsberättelse beskriva dina vanor och intressen. Både genomförandeplanen och levnadsberättelsen är viktiga verktyg som vi använder i vårt arbete för att skapa trivsel och för att kunna ge dig hjälp på det sätt du önskar.

Aktiviteter

På Kaprifolgården anordnas aktiviteter av olika slag för att främja gemenskapen i vardagen. Aktiviteterna varierar och anpassas till de boendes intressen och förmåga.

Exempel på aktiviteter

 • gemensamt eftermiddagskaffe
 • ordspråkslek
 • bakning
 • bollkastning
 • högläsning
 • gudstjänst
 • promenader
 • taktil massage
 • sångstunder

Vi firar högtider och anordnar ibland underhållning. Som anhörig är du välkommen att delta i aktiviteter och underhållning. Vi samarbetar bland annat med kommunens anhörigkonsulent, Orust handräckning och Svenska kyrkan.

Kost och måltider

Frukost, middag och kvällsmat får vi från Kaprifolgårdens kök. Innan frukost serveras nyponsoppa. Önskar du, så serveras det kaffe på förmiddag och eftermiddag varje dag. Senare på kvällen serveras det även nyponsoppa, kaffe och te med smörgås.

Anhöriga och andra besökande har möjlighet att beställa mat när de besöker Kaprifolgården.

Personal

På Kaprifolgården arbetar kunnig och erfaren personal och service och omsorg finns att tillgå dygnet runt. Alla enheter har sin egen personalgrupp men dessa hjälps åt mellan de olika enheterna när det behövs.

Vid behov finns det möjlighet till regelbunden kontakt med sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Fotvårdare kommer regelbundet till Kaprifolgården.

Kvalitet

Det behövs konkreta metoder och verktyg i omsorgsarbetet för att vi ska kunna ha en hög kvalitet i verksamheten.

Kvalitetsregister

På Kaprifolgården arbetar vi med de nationella kvalitetsregistren Senior alert och BPSD-registret (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom) för att kunna förebygga, trycksår, fall, undernäring och lindra symptom vid demenssjukdom.

Genombrottsmetoden

Vi arbetar också med Genombrottsmetoden som är en evidensbaserad metod för systematiskt och lärandestyrt förbättringsarbete. Arbetet innebär att man identifierar ett förändringsbehov, testar förändringen i liten skala, resultatet utvärderas och om det innebär en förbättring för de boende eller dig så använder vi den.

Team-möten

För att kunna tillgodose de boendes behov på bästa sätt har vi team-möten. På dessa möten deltar

 • omvårdnadspersonal
 • sjuksköterska
 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • demenssjuksköterska
 • enhetschef

Uppföljning och utveckling

Vi följer upp och försöker utveckla verksamheten band annat genom de brukarundersökningar som görs med jämna mellanrum. Vi arbetar hela tiden med förbättringar i verksamheten och det är genom att få synpunkter från boende, anhöriga och personalens erfarenheter som gör att vi tillsammans kan utveckla verksamheten.

Återställ
Hjälp oss bli bättre