Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Bostad med särskild service

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan bo i en egen bostad, kan du ansöka om en bostad med särskild service.

Vuxna

Du som på grund av funktionsnedsättning har behov av ett bostadsalternativ med närvaro av personal kan ha rätt till bostad med särskild service.

Om du bor i en bostad med särskild service så har du en egen lägenhet. Du har också tillgång till gemensamma utrymmen och personal som kan ge dig tillsyn och omvårdnad.

Barn och ungdom

Du som är barn eller ungdom och har ett stort behov av omvårdnad och behöver bo utanför föräldrahemmet kan bo i en bostad med särskild service för barn och ungdom.

Det finns två olika alternativ av bostad med särskild service för barn och ungdomar.

1. Ett boende där du bor tillsammans med ett litet antal barn eller ungdomar i ett boende där du får den hjälp du behöver av personal.

2. Familjehem vilket innebär att du bor i en annan familj än din egna.

Ansökan

Du ansöker om bostad med särskild service på Biståndsenheten, antingen skriftligt eller muntligt. Ansökan görs genom lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Återställ
Hjälp oss bli bättre