Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Bostad med särskild service

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan bo i en egen bostad, kan du ansöka om en bostad med särskild service.

Vuxna

Du som på grund av funktionsnedsättning har behov av ett bostadsalternativ med mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal kan ha rätt till bostad med särskild service.

En bostad med särskild service har även gemensamma utrymmen och där finns personal som kan ge dig tillsyn och omvårdnad.

Barn och ungdom

Du som har ett stort omvårdnadsbehov och behöver bo utanför föräldrahemmet kan bo i en bostad med särskild service för barn och ungdom. Det innebär att du bor tillsammans med ett litet antal barn eller ungdomar i ett boende där du får den hjälp du behöver av personal.

Ett annat alternativ är familjehem. Du bor då i en annan familj än din egna. Insatsen är ett komplement till att bo i föräldrahemmet.

Ansökan

Ansöker gör du hos Biståndsenheten genom lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. LSS-handläggaren har telefontid måndag-fredag klockan 08:30-09:30.

Självservice

Återställ
Hjälp oss bli bättre