Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Korttidsboende

På korttidsenheten får du vara under en kortare period, till exempel efter en sjukhusvistelse innan du återvänder hem till din bostad.

En korttidsplats kan också fungera som en växelvårdsplats eller som avlösning för anhöriga som vårdar en närstående.

Korttidsenheten har 12 platser och finns på Ängsviken, Sjöbodsvägen i Henån.

Ängsvikens korttidsenhet

Enhet

Telefon

Korttidsenhet

0304-33 43 38

Ansökan

För att få plats på korttidsenheten krävs ett behovsprövat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL). Ansöker gör du hos Biståndsenhetens handläggare. Biståndshandläggarna har telefontid måndag-fredag klockan 08:30-09:30.

Återställ
Hjälp oss bli bättre