Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Korttidsboende

På ett korttidsboende får du vara under en kortare period, till exempel efter en sjukhusvistelse innan du återvänder hem till din bostad.

En korttidsplats kan också fungera som en växelvårdsplats eller som avlösning för anhöriga som vårdar en närstående.

Korttidsboendet har 19 platser och finns på Ängsviken, Sjöbodsvägen i Henån.

Ängsvikens korttidsboende

Enhet

Boendeform

Telefon

Snäckan

Korttidsboende

0304-33 43 38

Näckrosen

Korttidsboende

0304-33 43 38

Ansökan

För att få plats på korttidsboendet krävs ett behovsprövat bistånd enligt socialtjänstlagen. Ansöker gör du hos Biståndsenhetens handläggare. Biståndshandläggarna har telefontid måndag-fredag klockan 08:30-09:30.

Självservice

Återställ
Hjälp oss bli bättre