Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Bostadsanpassning

Har du ett bestående funktionshinder kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa din permanentbostad.

Bostadsanpassningsbidraget är för dig som har en funktionsnedsättning som rörelsehinder, nedsatt syn, kognitivt funktionshinder eller allergi.

Bidraget är avsett att underlätta för dig att

  • förflytta dig ut och in i bostaden
  • ta dig mellan olika rum
  • använda ditt badrum och kök

Förutsättning för bidrag är att åtgärderna inte kan tillgodoses på enklare sätt med hjälpmedel.

Om du byter bostad eller bygger nytt kan du bara få bidrag om du har särskilda skäl.

Hur mycket kan du få i bidrag

Bidraget motsvarar en skälig kostnad för beviljade åtgärder. Om du väljer dyrare lösning får du själv betala den extra kostnaden.

Vem gör vad

Kommunen gör detta

Kommunen beviljar bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassning (1992:1574). Bidraget betalas ut efter bostadsanpassningen är färdig.

Du gör detta

  • Bor du i en hyres- eller bostadsrättslägenhet kontaktar du fastighetsägaren som ska godkänna anpassningen
  • Kontakta din arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinsk sakkunnig för intyg
  • Begär in offert från hantverkare som du bifogar ansökan
  • Tänk på att ej ingå avtal med hantverkare innan du har fått beslut om bidrag

Ditt avtal med entreprenören

Avtalet mellan dig och entreprenören ska följa vanliga regler för avtal och du ska kunna påverka åtgärdernas utförande. Det är alltså ingen skillnad jämfört med om du hade valt att inte söka något bostadsanpassningsbidrag.

Stålramp istället för trappa

En ramp kan underlätta

Så här ansöker du

Du använder vår ansökningsblankett.

Till ansökan bifogar du

  • intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig intygar att anpassningen är nödvändig för dig
  • offert från hantverkare

Självservice

Illustration över ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen, Boverket har gjort illustrationen. Klicka för att se en större bild

Återställ
Hjälp oss bli bättre