Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Dödsboanmälan

Under vissa förutsättningar kan en dödsboanmälan från socialnämnden ersätta en bouppteckningshandling. Så är fallet om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

När en person avlider ska normalt en bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet och därefter insändas till Skatteverket för registrering. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden.

  • En dödsboanmälan bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader från dödsfallet.
  • Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas. Det är socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt som gör en dödsboanmälan.

Viktiga punkter att tänka på

  • Den avlidne ska ha varit folkbokförd i kommunen.
  • Räkningar som gäller dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar.
  • Finns räkningar som betalas via autogiro ska dessa stoppas.
  • Finns fullmakt upphör denna att gälla vid dödsfall.

Dödsbodelägare eller bouppgivare, utsedd att företräda dödsboet, kontakta mottagningstelefonen för Sektor omsorg via kommunens växel för information och hjälp med utredning av dödsboanmälan.

Telefontid för mottagningstelefonen är:

Måndag klockan 10:00 till 11:00 och 17:00 till 18:00

Tisdag till torsdag klockan 10:00 till 11:00 och 15:00 till 16:30

Fredag klockan 10:00 till 11:00 och 14:00 till 15:00

Återställ
Hjälp oss bli bättre