Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Budget- och skuldrådgivning

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning på din situation.

Vi har gemensam budget- och skuldrådgivning med Tjörns och Stenungsunds kommuner. Kontoret finns i Stenungsund.

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Återställ
Hjälp oss bli bättre