Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

God man, förvaltare, förmyndare

Reglerna i föräldrabalken om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap är till skydd för den enskilde eller barnet. Allt som görs inom dessa uppdrag ska ha den enskildes eller barnets bästa för ögonen.

Kontakta Överförmyndarverksamheten

Vi delar handläggare med Tjörn, Stenungsund och Lilla Edets kommuner. Överförmyndarverksamheten finns i Stenungsunds kommunhus. Du bokar besök i förväg.

Återställ
Hjälp oss bli bättre