Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Tillsyn, kontroll, överförmyndare

Orust kommun samverkar om handläggningen av överförmyndarfrågor med Lilla Edets, Tjörns och Stenungsunds kommuner.

Handläggarna har sin arbetsplats i kommunhuset i Stenungsund. Det är hit du ska vända dig om du har frågor gällande förmyndare, god man, eller förvaltare. Vill du träffa en handläggare måste du först boka en tid.

I varje kommun ska det finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska ge garantier mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Det är Föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet.

Överförmyndaren/nämnden utses av kommunfullmäktige. Länsstyrelsen och Justitieombudsmannen har tillsyn över verksamheten. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga hos tingsrätten.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre