Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ekonomi och socialbidrag

Ibland behövs det stöd och hjälp i frågor som rör den egna ekonomin. Kommunen kan hjälpa till på flera olika sätt.

Alla kan under kortare eller längre perioder i livet hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan innebära att du behöver hjälp och stöd i frågor som rör din ekonomi.

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. En ansökan utreds och du får ett beslut om du kan få bistånd eller inte.

Återställ
Hjälp oss bli bättre