Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Familj, barn och ungdom

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Det finns därför olika stöd och verksamheter som riktar sig till familjer, barn och ungdomar.

För dig som är under 25 år finns UMO, ungdomsmottagning på nätet. Där kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer.

Tjejjouren Väst kan du alltid ringa när du funderar över något och du inte vet vem du ska fråga. Inga frågor är dumma och inga problem är för små.

Vi utreder behov och beviljar bistånd till barn, unga och familjer. Det vi gör bygger på frivillighet, men under vissa förutsättningar kan vård- och behandlingsinsatser ske med tvång.

Varje beslut som rör ett barn eller ungdom måste grunda sig på en utredning och bedömning om vad som är bäst för just dig i din situation.

Familjehem och kontaktfamiljer sökes

Har du plats i ditt hem och hjärta? Du behövs! Kontakta oss så berättar vi mer.

Återställ
Hjälp oss bli bättre