Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Misstanke om barn som far illa

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta Socialtjänsten och berätta om detta.

Du kan ringa socialtjänsten, skriva brev eller använda kontaktformuläret. Är du tveksam om du ska anmäla eller inte kan du fråga om råd hur du ska göra utan att nämna vem det gäller. Om du har akut oro ring och anmäl omgående.

Om du vill vara anonym måste socialtjänsten ändå ta hand om din anmälan. Tänk på att du inte först kan uppge ditt namn och sedan ändra det till att vara anonym. Socialtjänsten måste uppge ditt namn till vårdnadshavare för barnet du är orolig för.

Personals skyldighet enligt lag att anmäla

Arbetar du med barn och ungdomar eller kommer i kontakt med barn och ungdomar i din yrkesverksamhet? Då är du skyldig att anmäla misstanke om att barn far illa till socialtjänsten.

Du måste inte ha konstaterat att barnet far illa, det räcker med att du misstänker att det är så. Socialtjänsten har alltid utredningsansvaret. Gäller det att barnet kan vara utsatt för brott av vårdnadshavare är det viktigt att du inte pratar om dina misstankar med vårdnadshavare innan du anmäler.

Du som yrkesmässigt arbetar med barn kan ringa till socialtjänsten för att få råd och stöd i hur du ska göra, en så kallad anonym konsultation. Kontakta 1:e socialsekreterare vid familjeenheten enligt rutin för samverkan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre