Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Stöd till familjen

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför olika verksamheter och stöd som riktar sig till familjer, barn och ungdomar.

Öppna förskolan

Öppna förskolans verksamhet är öppen för alla barnfamiljer som har barn i åldrarna 0-6 år. Öppna förskolan har öppet måndag-torsdag.

Relaterad information

Familjebehandlarna

Du kan få stöd av familjebehandlarna med familjesamtal och föräldrasamtal. Om du vill ansöka om stöd kontaktar du våra familjebehandlare via vår växel.

Familjebehandlarna kan också ge dig pedagogiskt stöd i hemmet.

Personalen i Familjebehandlingsgruppen

Familjebehandlarna har olika utbildning och bakgrund men gemensamt är att alla är socionomer eller beteendevetare och att de ska ha genomgått terapeutisk vidareutbildning.

Barn- och ungagruppen

Barn- och Ungagruppen är de socialsekreterare som arbetar med råd, stöd och behandling för barn, unga och deras familjer.

Stödet kan vara

  • kontaktfamilj
  • kvalificerat kontaktmannaskap
  • kvalificerad kontaktperson
  • familjebehandling
  • placering i familjehem
  • placering i HVB-hem, hem för vård och boende

Utredning

Socialsekreterarna utreder barns behov efter att en anmälan eller ansökan har kommit in. Utredningarna görs enligt BBIC - Barns behov i centrum. De följer också upp beviljade bistånd för att se till att det har avsedd effekt.

Det vanligaste är att bistånd beviljas enligt socialtjänstlagen, SoL, då familjen och socialsekreteraren är överens om att stödet behövs. I undantagsfall sker vården enligt lagen om vård av unga, LVU. Detta sker då barnet eller ungdomen har behov av stöd men inte själv samtycker eller då föräldrarna inte samtycker.

Personalen i Barn- och ungagruppen

Socialsekreterarna i Barn- och ungagruppen har i första hand socionomutbildning.

Återställ
Hjälp oss bli bättre